July 2020

ОБАВЕШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ ОД 31.07.2020.ГОДИНЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ грађани општине Бач, да је на основу званичних података од стране Института за јавно здравље Војводине у епидемији ЦОВИД 19 у општини Бач закључно са 31.07.2020. године оболело је укупно 30 грађана и инциденција (стопа ново оболелих) износи од 229,4/100.000.
Тренутно је 26 активних случајева у општини Бач који генеришу преваленцију (стопа укупно оболели унутар једног дана) од 198,9 /100.000

ОБАВЕШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ ОД 30.07.2020.ГОДИНЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ грађани општине Бач, да је на основу званичних података од стране Института за јавно здравље Војводине у епидемији ЦОВИД 19 у општини Бач закључно са 30.07.2020. године оболело је укупно 20 грађана и инциденција (стопа ново оболелих) износи од 152,9/100.000.
Тренутно је 16 активних случајева у општини Бач који генеришу преваленцију (стопа укупно оболели унутар једног дана) од 122,3 /100.000

ОБАВЕШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ ОД 29.07.2020.ГОДИНЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ грађани општине Бач, да је на основу званичних података од стране Института за јавно здравље Војводине у епидемији ЦОВИД 19 у општини Бач закључно са 29.07.2020. године оболело је укупно 20 грађана и инциденција (стопа ново оболелих) износи од 152,9/100.000.
Тренутно је 16 активних случајева у општини Бач који генеришу преваленцију (стопа укупно оболели унутар једног дана) од 122,3 /100.000

ОБАВЕШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ ОД 28.07.2020.ГОДИНЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ грађани општине Бач, да је на основу званичних података од стране Института за јавно здравље Војводине у епидемији ЦОВИД 19 у општини Бач закључно са 28.07.2020. године оболело је укупно 20 грађана и инциденција (стопа ново оболелих) износи од 152,9/100.000.
Тренутно је 17 активних случајева у општини Бач који генеришу преваленцију (стопа укупно оболели унутар једног дана) од 130,0 /100.000

ОДРЖАНЕ ОБУКЕ ЗА ПРИПАДНИКЕ РОМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ЗА ЈАВНИ СЕКТОР У ОПШТИНИ БАЧ

ОДРЖАНЕ ОБУКЕ ЗА ПРИПАДНИКЕ РОМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ЗА ЈАВНИ СЕКТОР У ОПШТИНИ БАЧ

У општини Бач су у оквиру пројекта ’’Подршка инклузији Рома кроз запошљавање’’ реализоване обуке за незапослена лица, припаднике ромске заједнице у области запошљавања, предузетништва, могућих извора финансирања за покретање сопственог посла, израде бизнис плана те могућности за регистрацију односно легализацију постојећих активности којима се већ баве. Наиме, од 06. до 09.

НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ ДОСТУПНА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НА ПОРТАЛУ ЛПА

Од 17. јула 2020., на Порталу ЛПА (lpa.gov.rs) омогућено је електронско подношење пријава са подацима од значаја за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (ЕКО такса) на Обрасцу 1 за 2019. и 2020. годину.
Обавештавају се обвезници накнаде за заштиту и унапређивање животне средине – предузетници и правна лица који обављају одређене активности које утичу на животну средину, да 31. јула 2020. године истиче рок за подношење пријаве за 2020. годину.

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ РАДА СА СТРАНКАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

Обавештавамо Вас да је Општинска управа Бач, у складу са Наредбом Штаба за ванредне ситуације општине Бач од 20.07.2020. године, организовала свој рад на тај начин да се непосредни контакт са странкама сведе на минимум, односно, да се избегне увек када је то могуће.

НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОМОГУЋЕНА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НА ПОРТАЛУ ЛПА

Ове године, тачније од суботе 18. јула, на Порталу ЛПА (lpa.gov.rs) биће омогућено електронско подношење пријава са подацима од значаја за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (ЕКО такса) на Обрасцу 1 за 2020. годину.

页面