Јул 2020

ОБАВЕШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ ОД 31.07.2020.ГОДИНЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ грађани општине Бач, да је на основу званичних података од стране Института за јавно здравље Војводине у епидемији ЦОВИД 19 у општини Бач закључно са 31.07.2020. године оболело је укупно 30 грађана и инциденција (стопа ново оболелих) износи од 229,4/100.000.
Тренутно је 26 активних случајева у општини Бач који генеришу преваленцију (стопа укупно оболели унутар једног дана) од 198,9 /100.000
Услов за проглашење ванредне ситуације у Општини је преваленција активних случајева изнад 200 /100.000 становника у општини са мање од 30.000 становника.

Командант Штаба
Борислав Антонић с.р.

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ ОД 30.07.2020.ГОДИНЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ грађани општине Бач, да је на основу званичних података од стране Института за јавно здравље Војводине у епидемији ЦОВИД 19 у општини Бач закључно са 30.07.2020. године оболело је укупно 20 грађана и инциденција (стопа ново оболелих) износи од 152,9/100.000.
Тренутно је 16 активних случајева у општини Бач који генеришу преваленцију (стопа укупно оболели унутар једног дана) од 122,3 /100.000
Услов за проглашење ванредне ситуације у Општини је преваленција активних случајева изнад 200 /100.000 становника у општини са мање од 30.000 становника.

ОБАВЕШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ ОД 29.07.2020.ГОДИНЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ грађани општине Бач, да је на основу званичних података од стране Института за јавно здравље Војводине у епидемији ЦОВИД 19 у општини Бач закључно са 29.07.2020. године оболело је укупно 20 грађана и инциденција (стопа ново оболелих) износи од 152,9/100.000.
Тренутно је 16 активних случајева у општини Бач који генеришу преваленцију (стопа укупно оболели унутар једног дана) од 122,3 /100.000
Услов за проглашење ванредне ситуације у Општини је преваленција активних случајева изнад 200 /100.000 становника у општини са мање од 30.000 становника.

 

Командант Штаба
Борислав Антонић с.р.
 

ОБАВЕШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ ОД 28.07.2020.ГОДИНЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ грађани општине Бач, да је на основу званичних података од стране Института за јавно здравље Војводине у епидемији ЦОВИД 19 у општини Бач закључно са 28.07.2020. године оболело је укупно 20 грађана и инциденција (стопа ново оболелих) износи од 152,9/100.000.
Тренутно је 17 активних случајева у општини Бач који генеришу преваленцију (стопа укупно оболели унутар једног дана) од 130,0 /100.000
Услов за проглашење ванредне ситуације у Општини је преваленција активних случајева изнад 200 /100.000 становника у општини са мање од 30.000 становника.

 

Командант Штаба
Борислав Антонић с.р.
 

ОДРЖАНЕ ОБУКЕ ЗА ПРИПАДНИКЕ РОМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ЗА ЈАВНИ СЕКТОР У ОПШТИНИ БАЧ

У општини Бач су у оквиру пројекта ’’Подршка инклузији Рома кроз запошљавање’’ реализоване обуке за незапослена лица, припаднике ромске заједнице у области запошљавања, предузетништва, могућих извора финансирања за покретање сопственог посла, израде бизнис плана те могућности за регистрацију односно легализацију постојећих активности којима се већ баве. Наиме, од 06. до 09. јула одржана су четири дана обука од укупно шест колико је предвиђено да се реализује до краја пројекта. На обукама је учествовало 35 незапослених лица из ромске заједнице из свих насељених места општине Бач. Ромској популацији као рањивој групи, потребна додатна подршка у вези са активнијим учешћем на тржишту рада. Те су за њих креиране и имплементиране посебне афирмативне тематске обуке у циљу повећања њихове запошљивости и подстицања запошљавања. С тим у вези, обуке су биле је фокусиране на спровођење тематских и функционалних тренинга у складу са потребама локалног тржишта рада. Укључивање Рома у формално тржиште рада је неодвојиво од њихове еманципације у смислу образовања, становања и јавног живота и захтева систематски рад и значајне ресурсе, чему ће допринети спроведене обуке. Путем ових обука незапослени Роми су детаљно информисани могућим финансијским изворима за покретање бизниса и легализацији постојећих пословних активности, начину вођења фирме и сл.

Такође, у оквиру припреме Локалног Акционог плана за инклузију Рома 28. и 29. маја 2020 одржане су обуке за 32 полазника из јавног сектора у области локалних политика унапређења положаја Рома и политика запошљавања. На овим дводневним обукама учествовали су представници локалних савета за запошљавање, Центра за социјални рад, Општинског већа, запослени у Општинској управи и други.
Пројекат ''Подршка инклузији Рома кроз запошљавање'' спроводи Општина Бач у оквиру Програма Подршка ЕУ инклузији Рома  - Оснаживање локалних заједница за инклузију, а који спроводи Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина. Пројакт се тренутно налази у десетом месецу имплементације, трајаће до децембра ове године. Укупна вредност пројекта износи 68.615,39 еура, од чега донација Европске уније износи 58.823,97 еура.
 

ОДРЖАНЕ ОБУКЕ ЗА ПРИПАДНИКЕ РОМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ЗА ЈАВНИ СЕКТОР У ОПШТИНИ БАЧ
ОДРЖАНЕ ОБУКЕ ЗА ПРИПАДНИКЕ РОМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ЗА ЈАВНИ СЕКТОР У ОПШТИНИ БАЧ
ОДРЖАНЕ ОБУКЕ ЗА ПРИПАДНИКЕ РОМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ЗА ЈАВНИ СЕКТОР У ОПШТИНИ БАЧ

НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ ДОСТУПНА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НА ПОРТАЛУ ЛПА

Од 17. јула 2020., на Порталу ЛПА (lpa.gov.rs) омогућено је електронско подношење пријава са подацима од значаја за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (ЕКО такса) на Обрасцу 1 за 2019. и 2020. годину.
Обавештавају се обвезници накнаде за заштиту и унапређивање животне средине – предузетници и правна лица који обављају одређене активности које утичу на животну средину, да 31. јула 2020. године истиче рок за подношење пријаве за 2020. годину.
Напомене у вези уноса података у пријаву - Образац 1:

  • потребно је у пријави навести период и годину на које се пријава односи (пошто податак о периоду није саставни део обрасца),
  • уноси се тачан износ годишњег прихода из претходне године (не у хиљадама динара),
  • у поље „јединице локалне самоуправе на чијој територији обавља претежну делатност“ уноси се укупан број јединица локалних самоуправе, односно градских општина у којима обвезник накнаде обавља претежну делатност,
  • пријаве за претходну 2019. годину, подносе се за период од 07. до 31. децембра.

Сви предузетници и правна лица су у обавези да поднесу пријаву на Обрасцу 1 преко Портала ЛПА за 2019. (период од 07. до 31. децембра 2019.) и 2020. годину.
У случају не подношења пријаве и  не плаћање накнаде прописане су казнене одредбе чланом 274. Закона о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл. гласник РС", бр. 95/2018, 49/2019 и 86/2019 - усклађени дин. изн.).
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ РАДА СА СТРАНКАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

Обавештавамо Вас да је Општинска управа Бач, у складу са Наредбом Штаба за ванредне ситуације општине Бач од 20.07.2020. године, организовала свој рад на тај начин да се непосредни контакт са странкама сведе на минимум, односно, да се избегне увек када је то могуће.

Комуникацију, односно рад са странкама Општинска управа Бач усмерава на коришћење телефона и електронске управе, односно, електронске поште. Поред тога, Општинска управа омогућава странкама које имају потребу за подношењем писмена, потребу за поступање пред органом управа или потребу за давањем других информација из надлежности општине, да ове послове обаве подношењем захтева у пријемној канцеларији и контактирањем поступајућих службеника путем локалне телефонске линије која је инсталирана у пријемној канцеларији.

Дакле, улаз странака у зграду Општине Бач почев од данас, 21.07.2020. године, је ограничен на тзв. нови улаз, и само на пријемну канцеларију.

Радно време Општинске управе Бач је и даље од 07,00 до 15,00 часова.
 

НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОМОГУЋЕНА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НА ПОРТАЛУ ЛПА

Ове године, тачније од суботе 18. јула, на Порталу ЛПА (lpa.gov.rs) биће омогућено електронско подношење пријава са подацима од значаја за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (ЕКО такса) на Обрасцу 1 за 2020. годину.
Обавештавају се обвезници накнаде за заштиту и унапређивање животне средине – предузетници и правна лица који обављају одређене активности које утичу на животну средину, да 31. јула 2020. године истиче рок за подношење пријаве на Обрасцу 1 за 2020. годину.
Напомене у вези уноса података у пријаву - Образац 1:

  • потребно је у пријави навести период и годину на које се пријава односи (пошто податак о периоду није саставни део обрасца),
  • уноси се тачан износ годишњег прихода из претходне године (не у хиљадама динара),
  • у поље „јединице локалне самоуправе на чијој територији обавља претежну делатност“ уноси се укупан број јединица локалних самоуправе, односно градских општина у којима обвезник накнаде обавља претежну делатност.

Пријаве за претходну 2019. годину, за период од 07. до 31. децембра, не могу се подносити електронски.

Pages