March 2022

ЗАПОШЉАВАЊЕ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА У ФОКУСУ

Општина Бач реализује пројекат ''Развој могућности за запошљавање и унапређење запошљивости маргинализованих група у Бачкој – шанса за бољу будућност’’ који се спроводи у оквиру Иницијативе за инклузију 3 програма “Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији” Немачке развојне сарадње који спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ. Носилац овог пројекта је Општина Бач, а партнери на пројекту су Регионална развојна агенција Бачка из Новог Сада и Удружење Рома и Румуна ’’Младост’’ из Вајске.

Никола Бањац из Канцеларије за локални економски развој општине Бч у разговору за „Наше новине“ истиче значај и циљ континуиране реализације овог и скучних пројеката.

„Пројекат има за циљ стварање предуслова за друштвену интеграцију маргинализованих друштвених група у општини Бач и насељима суседних општина кроз активно укључивање на тржиште рада, унапређење њиховог социо-економског положаја и квалитета живота“.

Циљне групе као и крајњи корисници пројекта су ромска популација, ниско квалификоване или неквалификоване особе, особе са инвалидитетом, повратници у складу са споразумом о реадмисији, жене жртве насиља, незапослене жене старије од 50 година, млади до 30 година старости и остале теже запошљиве категорије становништва. Такође, циљна група пројекта су и локални послодавци, локалне невладине организације и друге институције и организације које се баве питањима од значаја за кориснике пројекта.

„Планирано је да пројекат траје 12 месеци, а тренутно се налази на половини реализације. До сада су одржане обуке за самозапошљавање 40 полазника из општине Бач, Товаришева и Дероња. Обуке су одржаване на тему израде бизнис плана, вођења сопственог бизниса, извора финансирања и развоја пословне идеје. Сви полазници су добли сертификате о завршенојн обуци које ће моћи да искористе за пријаве на конкурсе за самозапошљавање.Такође, сви полазници обука ће бити у прилици да конкуришу код Општине Бач за набавку опреме за отпочињање сопственог посла. Друга компонента ове активности је пружање менторске подршке свим полазницима обука да развију сопствени бизнис план и пословну идеју, али и да им буду подршка након што они отпочну реализацију својих делатности“, закључује наш саговорник.

Такође, у оквиру овог пројекта, Општина Бач је расписала још два конкурса за доделу субвенција послодавцима, и то: за очување радних места код послодаваца који су били корисници субвенција за запошљавање у претходној фази пројекта и конкурс за послодавце за запошљавање теже запошљивих категорија на новим радним местима који је отворен до  30.04.2022 године, а на који могу да се јаве како послодавци из општине Бач, тако и из насељених места Дероне и Товаришево.

У току марта 2022. године, организоване су петодневне радионице за НВО сектор из општине Бач, Оџаци и Бачка Паланка чији су чланови и корисници теже запошљиве категорије становништва. На овим обукама, 18 полазника је упознато са локалним политикама запошљавања и припремом и имплементацијом пројеката на тему запошљавања маргинализованих категорија.

Пројекат ''Развој могућности за запошљавање и унапређење запошљивости маргинализованих група у Бачкој – шанса за бољу будућност’’ траје до краја октобра 2022. године и очекује се да помогне запошљвању минимум 30 корисника.

Све информације о пројекту могу да се добију на сајту Општине Бач www.bac.rs и www.inkluzijbac.rs

 

ЗАПОШЉАВАЊЕ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА У ФОКУСУ
ЗАПОШЉАВАЊЕ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА У ФОКУСУ
ЗАПОШЉАВАЊЕ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА У ФОКУСУ
ЗАПОШЉАВАЊЕ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА У ФОКУСУ

ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА „ПАЖЉИВКОВА СМОТРА“

У оквиру пројекта „Пажљивкова смотра“ за школску 2021/2022 годину, општински савет за безбедност саобраћаја у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја успешно су данас 23. марта 2022. године реализовали и другу фазу, општинску смотру у великој сали НБ „Вук Караџић“.
У име општине Бач присутним члановима савета за безбедност, представницима школа и предшколских установа као и деци обратила се Марина Балабан заменица председника општине Бач. Том приликом истакла је да ће општина Бач подржавати овакав вид едукације најмлађих. Деци је пожелела добар такмичарски дух и да све што данас науче и примене у свакодневном животу. 
 
Циљ ове смотре је подизање знања саобраћајне културе, повећања безбедности учесника у саобраћају а поготово деце предшколског и школског узраста.
На данашњој смотри деца су показала знање у познавању саобраћајних правила, знакова, и безбедног учешћа у саобраћају кроз различите игре које су прилагођене њиховом узрасту.
Испред предшколске установе „Колибри “ биле су четири екипе а победу је однела екипа „Петар Пан“ из Вајске. Прво место међу ученицима првог разреда, на општинском такмичењу је освојила екипа „Точкић“ (ОШ „Алекса Шантић“ Вајска) такође и у овој категорији биле су четири екипе. У смотри ученика другог разреда, прво место освојила је екипа „Скакавци“ (ОШ „Вук Караџић“ Бач) у овој категорији било је пет екипа
Свим учесницима смотре додељене су захвалнице и медаље, прво, друго и треће место су добили и пехаре које је уручио помоћник председника Никола Вулетић. Такмичарима који су освојили прво место Црвени крст уручио је и додатне поклоне.
Жири који је оцењивао такмичење био је у саставу Снежана Кон судија прекршајног суда, Оливера Јелић представник црвеног крста и Јован Модринић представник саобраћајне полиције.
Екипе су се успешно пласирале на следећи ниво, односно на регионалну „Пажљивкову смотру“, која ће се одржати у априлу 2022. године.
ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА „ПАЖЉИВКОВА СМОТРА“
ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА „ПАЖЉИВКОВА СМОТРА“
ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА „ПАЖЉИВКОВА СМОТРА“
ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА „ПАЖЉИВКОВА СМОТРА“

ПОТПИСАН УГОВОР ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

Општина Бач је на конкурсу Покрајинског секретаријата за управу, прописе, националне мањине и националне заједнице  остварила право на доделу средстава за регресирање превоза ученика средњих школа.
Уговор о додели средстава данас су у Новом Саду потписали Жолт Сакалаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за управу, прописе, националне мањине - националне заједнице  и Марина Балабан, заменица председника општине у име Oпштине Бач.
Општина Бач регресира путне трошкове ученика који средњу школу похађају изван места у којем живе.

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ, НАСЕЉА ТОВАРИШЕВО И ДЕРОЊЕ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2022 ГОДИНИ

Општина Бач, као координатор пројекта, у партнерству са Регионалном развојном агенцијом Бачка из Новог Сада и Удружење Рома и Румуна ''Младост'' из Вајске, спроводи локални пројекат ''''Развој могућности за запошљавање и унапређење запошљивости маргинализованих група у Бачкој – шанса за бољу будућност'' у оквиру програма немачке развојне сарадње, који спроводи ГИЗ: ''Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији - Иницијатива за инклузију – фаза 3''. 
 
У oквиру пројекта је предвиђена подршка послодавцима за запошљвање лица са територије општине Бач, Товаришева у општини Бачка Паланка и Дероња у општини Оџаци која припадају категорији теже запошљивих (Повратници тражиоци азила, Роми, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, лица без квалификација/са ниским квалификацијама (највише 2 степен стручне спреме), вишкови запослених, млади до 30 година који су имали/имају статус детета без родитељског старања, без квалификација/са ниским квалификацијама (највише 2 степен стручне спреме), млади у домском смештају, хранитељским и старатељским породицама, oсобе са инвалидитетом, жртве трговине људима, жртве породичног насиља, дугорочно незапослени (незапослени дуже од 1 године), жене старије од 50 година. 
 
Овим путем обавештавамо све заинтересоване субјекте: сектор малих и средњих предузећа, предузетника, пољопривредних газдинстава као потенцијалне кориснике субвенција, а који послују на територији општине Бач, Товаришева у општини Бачка Паланка и Дероња у општини Оџаци, да је други јавни позив послодавцима са територије општине Бач, насеља Товаришево и насеља Дероње за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2022 години расписан и да је отворен до 30.04.2022 године. 
 
Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ОД 2021 ДО 2035.ГОДИНЕ

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,број 72/09,81/09,64/10,24/11,121/12,42/13,50/13,98/13,132/14,145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 и др закон, 9/20 и 52/21), и члана 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19),  и члана 5. и 19. Закона о стратешкој  процени на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04 и 88/10), по овлашћењу Покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине, излаже се на

ЈАВНИ  УВИД  НАЦРТ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ОД 2021 ДО 2035.ГОДИНЕ

  1. На  Јавни увид  излаже се  Нацрт  Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине, у периоду од 21.03.2022. до 19.04.2022.године.
  2. Нацрт РПП АП Војводине, биће изложен у аналогном облику у холу (приземље) зграде К.П. центра у Бачу, трг Др Зорана Ђинђића број 4. сваког радног дана од 10 до 15 часова, а у дигиталном облику на званичном сајту Општине Бач (www.bac.rs). Сва потребна обавештења о Нацрту  Плана, могу се добити у згради Општинске управе Бач, одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне и комунално стамбене послове (канцеларија број 12,. у приземљу), трг Др Зорана Ђинђића број 2.
  3. Сва заинтересована правна и физичка лица, своје примедбе на изложени Нацрт Плана у току трајања јавног увида, могу подносити искључиво у писаној форми, Општиској управи Бач, одељење за урбанизам, заштиту животне средине,  имовинско правне и комунално стамбене послове, преко писарнице или поштом, закључно са 19.04.2022. године.

СВЕЧАНО ДОДЕЉИВАЊЕ УГОВОРА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА

Општина Бач је 11.03.2022. године у Аранђеловцу са Министарством рударства и енергетике, потписала Уговор о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова у 2022.години.

Уговоре о додели средстава је представницима локалних самоуправа уручила потпредседница Владе и министарка рударства и енергетике проф. др Зорана Михајловић која је том приликом истакла значај реализације оваквих пројеката.

Општини Бач су након завршеног Јавног позива у оквиру Националног Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова и објаве Решења о додели средстава опредељена укупна средства подстицаја за реализацију Програма у износу 8.000.000,00 динара. Односно 4.000.000,00 динара обезбедило је Министарство рударства и енергетике а општина Бач као корисник средстава се обавезује да обезбеди сопствено учешће од најмање 4.000.000,00 динара.

О почетку процедуре, конкурисања грађани ће бити накнадно обавештени.

 

СВЕЧАНО ДОДЕЉИВАЊЕ УГОВОРА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА
СВЕЧАНО ДОДЕЉИВАЊЕ УГОВОРА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА
СВЕЧАНО ДОДЕЉИВАЊЕ УГОВОРА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА

ПРЕДСТАВНИЦИ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ БАЧ УЧЕСНИЦИ ПАЖЉИВКОВЕ СМОТРЕ 2022

У Старој Пазови је у среду 09.03.2022. године одржана Пажљивкова смотра. На овој смотри учествовали су и представници Савета за безбедност општине Бач.

Пројекат „Пажљивкова смотра 2022“ је намењен едукацији деце у области безбедности саобраћаја. Предвиђено је да се смотра реализује у четири фазе. Прва фаза је успешно реализована на предшколском и школском нивоу, следи општинско такмичење које је предвиђено да се реализује у периоду  14-25. марта 2022. године.

Након тога најбоље пласирани ђаци на општинском нивоу такмичиће се на регионалном и републичком нивоу.

Едукација је намењена деци предшколског узраста и узраста првог и другог разреда основне школе.

Циљ пројекта је да се код деце унапреди постојеће знање о безбедности кроз такмичарски вид едукације.

 

ПРЕДСТАВНИЦИ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ БАЧ УЧЕСНИЦИ ПАЖЉИВКОВЕ СМОТРЕ 2022

页面