A- A A+
 • “VIP BEACH MASTERS LIGA 2015“ НА ПРОВАЛИ
 • ОТВАРАЈУЋА КОНФЕРЕНЦИЈА ИПА ПРОЈЕКТА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ СА МАЂАРСКОМ”
 • “ЦИКЛОБАЧ 2015“ – ОКРЕНИ ПЕДАЛЕ ПОКРЕНИ ВОЖЊУ”
 • СВЕЧАНО ОТВОРЕНА СЕЗОНА КУПАЊА НА ЈЕЗЕРУ ПРОВАЛА
 • ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧ ПРИМИО НАЈБОЉЕ ЂАКЕ НАШЕ ОШТИНЕ”
 • ОПШТИНА БАЧ ПРЕДСТАВЉЕНА НА САЈМУ EXPO 2015 У МИЛАНУ”
 • “VIP BEACH MASTERS LIGA 2015 “ НА ПРОВАЛИ
 • ОТВАРАЈУЋА КОНФЕРЕНЦИЈА ИПА ПРОЈЕКТА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ СА МАЂАРСКОМ
 • “ЦИКЛОБАЧ 2015“ – ОКРЕНИ ПЕДАЛЕ ПОКРЕНИ ВОЖЊУ
 • СВЕЧАНО ОТВОРЕНА СЕЗОНА КУПАЊА НА ЈЕЗЕРУ ПРОВАЛА
 • ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧ ПРИМИО НАЈБОЉЕ ЂАКЕ НАШЕ ОШТИНЕ
 • ОПШТИНА БАЧ СЕ ПРЕДСТАВИЛА СТРАНИМ УЛАГАЧИМА У СЛОВЕНИЈИ
Штампа

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА

Комисија за избор корисника грађевинског материјала за завршетак или адаптацију објеката породица избеглих лица Општине Бач је на својој V седници одржаној дана 28.07.2015. године утврдила ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА.

Штампа

OПРЕМА СЕ СПОРТСКА САЛА У БАЧУ И СПОРТСКА ХАЛА У СЕЛЕНЧИ

Спортска сала ОШДана 08.07.2015. године потписани су уговори према којима су општини Бач додељена средства у износу од 449.692.80 динара за опремање спортске сале у ОШ”Вук Караџић” Бач, а за опремање спорстке хале у Селенчи додељена су средства у износу од 3.481.848,00 динара.

Штампа

ВОДА ЈЕЗЕРА ПРОВАЛА ДОБРОГ ЕКОЛОШКОГ СТАТУСА

На основу резултата воде језера Провала, од стране Института за Јавно здравље Војводине, купање и рекреација у води су дозвољени, јер је вода језера Провала доброг еколошког статуса и одговара прописима захтевима за II класу.

Штампа

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Поводом обавештења и неистинитих навода које Удружење за заштиту животиња и природе “Леси” oбјављује на својој фејсбук страници, Скупштина Општине Бач и Општинска управа Бач истичу следеће:
Послове Зоохигијене, као комуналне послове, у складу са Законом о комуналним делатностима обавља локална самоуправа на својој територији, конкретно Општина Бач.

Штампа

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

Комисија за  спровођење поступка прибављања отуђења и давања у закуп непокретности у јавној својини општине Бач дана 08.јула 2015. године расписала је Јавни оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писаних понуда.