July 2022

ТРЕЋИ ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ, НАСЕЉА ТОВАРИШЕВО И ДЕРОЊЕ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2022 ГОДИНИ

Општина Бач, као координатор пројекта, у партнерству са Регионалном развојном агенцијом Бачка из Новог Сада и Удружење Рома и Румуна ''Младост'' из Вајске, спроводи локални пројекат ''''Развој могућности за запошљавање и унапређење запошљивости маргинализованих група у Бачкој – шанса за бољу будућност'' у оквиру програма немачке развојне сарадње, који спроводи ГИЗ: ''Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији - Иницијатива за инклузију – фаза 3''.

У oквиру пројекта је предвиђена подршка послодавцима за запошљвање лица са територије општине Бач, Товаришева у општини Бачка Паланка и Дероња у општини Оџаци која припадају категорији теже запошљивих (Повратници тражиоци азила, Роми, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, лица без квалификација/са ниским квалификацијама (највише 2 степен стручне спреме), вишкови запослених, млади до 30 година који су имали/имају статус детета без родитељског старања, без квалификација/са ниским квалификацијама (највише 2 степен стручне спреме), млади у домском смештају, хранитељским и старатељским породицама, oсобе са инвалидитетом, жртве трговине људима, жртве породичног насиља, дугорочно незапослени (незапослени дуже од 1 године), жене старије од 50 година.

Овим путем обавештавамо све заинтересоване субјекте: сектор малих и средњих предузећа, предузетника, пољопривредних газдинстава као потенцијалне кориснике субвенција, а који послују на територији општине Бач, Товаришева у општини Бачка Паланка и Дероња у општини Оџаци, да је трећи јавни позив послодавцима са територије општине Бач, насеља Товаришево и насеља Дероње за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2022 години расписан и да је отворен до 15.08.2022 године.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ
 

ЗАВРШЕН НОЋНИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

Ноћни турнир у малом фудбалу који је почео 27.06.2022. године на Полигону код Спортске хале у Бачу синоћ је успешно завршен. Турнир је и ове године одлично органозован у сарадњи удружења „Авангарда“ заједно са Спортским савезом општине Бач.

За наградни фонд од 400.000 динара, „великог“ Ноћног турнира у малом фудбалу, надметало се укупно 20  екипа. Прво место и 300.000 динара припало је екипи ЈКП „Услуга“. Друго место и 70.000 динара освојила је екипа „Цирих“, док је у мечу за треће место и 30.000 динара више успеха имала екипа „Сокер БП“. За најбољег голмана проглашен је Давид Матић, најбољи стрелац је Милош Агбаба, а најбољи играч Владимир Илић.

Награде је, као и претходходне године, уручио помоћник председника општине Бач Никола Вулетић, честитавши најбољима на оствареном успеху.

ПОДРШКА ЗАПОШЉАВАЊУ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ КАТЕГОРИЈА У ОПШТИНИ БАЧ

Општина Бач, у партнерству са Регионалном развојном агенцијом Бачка из Новог Сада и Удружењем Рома и Румуна ’’Младост’’ из Вајске реализује "Развој могућности за запошљавање и унапређење запошљивости маргинализованих група у Бачкој – шанса за бољу будућност" који се спроводи у оквиру Иницијативе за инклузију 3 програма "Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији" Немачке развојне сарадње који спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ. Пројекат траје укупно 12 месеци, а тренутно се налази на половини реализације.

Пројекат има за циљ стварање предуслова за друштвену интеграцију маргинализованих друштвених група у општини Бач и насељима суседних општина кроз активно укључивање на тржиште рада, унапређење њиховог социо-економског положаја и квалитета живота.

Кроз досадашње активности на пројекту реализоване су обуке за 39 незапослених лица, претежно ромске популације али и других из категорије теже запошљивих. Кроз ове обуке полазници су стекли основна знања о припреми бизнис плана, на који начин да покрену и воде сопствени бизнис, како да дођу до различитих извора финансирања и слично. Такође, овим лицима је кроз пројекат обезбеђена и менторска подршка у припреми бизнис плана и развоју пословне идеје како би могли конкурисати за набавку опреме за отпочињање сопственог посла, што је била још једна од мера подршке на пројекту. Кроз јавни позив за набавку опреме за лица која су незапослена и која припадају категорији теже запошљивих, Општина Бач је подржала 27 корисника који ће у наредном периоду добити опрему за отпочињање сопственог посла, и то за: пекаре и посластичаре, аутомеханичаре и електричаре, браваре, столаре, рециклаже, аутоперионице, козметички салон, прераду воћа и поврћа и друго. Такође, кроз пројекат је запослено 5 лица која припадају категорији теже запошљивих, код локалних послодаваца у Бачу Дероњама и општини Оџаци.Општина Бач је кроз овај пројекат подржала и 8 послодаваца из претходне фазе пројекта, који су 2020 и 2021 године добили субвенције за запошљавање незапослених лица на новим радним местима, а са циљем очувања тих радних места.

До краја пројекта ће бити завршена анализа потреба локалних невладиних организација које се баве маргинализованим групама како би се подаци из анализе и потребе које буду формулисане у оквиру фокус групе могле уврстити у локалне развојне документе и акционе планове али у будуће пројекте и финасијске планове локалних самоуправа Бача, Оџака и Бачке Паланке. Такође, до краја пројекта је планирано запошљавање још 5 лица код локалних послодаваца у складу са њиховим потребама али и наставак менторске подршке корисницима који су добили опрему и послодавцима који су запослили незапослена лица. 

ПОДРШКА ЗАПОШЉАВАЊУ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ КАТЕГОРИЈА У ОПШТИНИ БАЧ
ПОДРШКА ЗАПОШЉАВАЊУ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ КАТЕГОРИЈА У ОПШТИНИ БАЧ

ПРЕДСТАВНИЦИ ОПШТИНЕ БАЧ ПОСЕТИЛИ НОВИ ГРАД

Делегација општине Бач, предвођена Покрајинским послаником Бориславом Антонићем, председником скупштине општине Бач Драганом Амиџићем и одборником СО Бач Сањином Бркићем посетила је побратимљену општину Нови Град у оквиру обележавања Петровдана, градске славе Новог Града и црквене славе.

У уторак 12. јула 2022. године у 9 часова делегација општине Бач присуствовала је свечаној литургији у Храму Светих апостола Петра и Павла. После литургије уприличено је полагање венаца на Централно спомен обележје погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата и посета Спомен соби.

После тога их је у свом кабинету угостио начелник општине Нови Град Мирослав Дрљача, истакао је да је у претходном периоду напредовала  сарадња ове две братске општина, по свим питањима.

Свечана академија је одржана у вечерњим часовима на тргу Младена Ољаче на којој су најзаслужнијим грађанима додељена признања и плакете.

ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРОСТОРНУ ЦЕЛИНУ "ДРЕВНИ БАЧ СА ТВРЂАВОМ"

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23), и члана 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019), и извештаја Комисије за планове Општине Бач, о извршеној стручној контроли нацрта Плана детаљне регулације за просторну целину „ДРЕВНИ БАЧ СА ТВРЂАВОМ“, број: 350-1-02/2023-IV-02 од 16.11.2023. године, Одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне и комунално стамбене  послове Општине Бач, излаже на:

Ј А В Н И   У В И Д
НАЦРТ  ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРОСТОРНУ ЦЕЛИНУ
„ДРЕВНИ БАЧ СА ТВРЂАВОМ“

  1. На  Јавни увид  излаже се  Нацрт Плана детаљне регулације за просторну намену „ДРЕВНИ БАЧ СА ТВРЂАВОМ“, у периоду од 5. јануара 2024. године до 5. фебруара 2024. године.
  2. Нацрт ПДР-е за просторну целину древни Бач са тврђавом, биће изложен у аналогном облику у холу (приземље) зграде К.П. центра у Бачу, трг Др Зорана Ђинђића број 4, сваког радног дана од 10 до 15 часова, а у дигиталном облику на званичном сајту Општине Бач (www.bac.rs). Сва потребна обавештења о нацрту Плана, могу се добити у згради Општинске управе Бач, одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне и комунално стамбене послове (канцеларија број 13. у приземљу), трг Др Зорана Ђинђића број 2.
  3. Сва заинтересована правна и физичка лица, своје примедбе на изложени Нацрт Плана у току трајања јавног увида, могу подносити искључиво у писаној форми, Општинској управи Бач, одељење за урбанизам, заштиту животне средине,  имовинско правне и комунално стамбене послове, преко писарнице или поштом, закључно са 5. фебруаром 2024. године.
  4. У току трајања јавног увида, дана  25. јануара 2024. године (четвртак) са почетком у 11 часова, одржаће се јавна презентација Нацрта ПДР-е КО Бач, у малој сали зграде К.П. центра у Бачу, трг Др Зорана Ђинђића број 4.                
  5. По завршетку јавног увида, дана 8. фебруара 2024. год. са почетком у 11 часова одржаће се јавна седница Комисије за Планове Општине Бач, у свечаној сали зграде општинске управе у Бачу, трг Др Зорана Ђинђића број 2. Подносиоци писмених примедби на Нацрт Плана, могу тада пред Комисијом за Планове образложити своје примедбе.
Графички део:

ДЕЦА ИЗ ОПШТИНЕ БАЧ БОРАВЕ У КАМПУ ЦРВЕНОГ КРСТА

Црвени крст општине Бач и ове године је омогућио основцима са подручја општине Бач одлазак на одмор у одмаралиште Црвеног крста Бачка Паланка „Багремара“ у периоду од 11. до 16. јула.

Током боравка у кампу, за децу ће бити организован низ креативних и едукативних радионица. Између осталог теме радионица ће бити заштита од трговине људима, здравствено превентивне активности, предности образовања у циљу оснаживања деце и друго. Основци ће имати прилику да науче и основе пружања прве помоћи, а акценат ће бити и на социјализацији и развоју солидарности. Вечерњи сати су резервисани за весела и маштовита дружења. Ове године у кампу у Багреми ће боравити 14 основаца ОШ "Јан Колар" из Селенче и 18 основаца ОШ"Вук Караџић" из Бача.

Као и претходних година Влада АП Војводине финансира Програм одмора и опоравка деце током лета у одмаралиштима Црвеног крста Војводине. Издвојено је девет милиона динара за програм Црвеног крста Војводине којим је предвиђен седмодневни одмор и опоравак око 500 деце из АП Војводине којима ће се придружити и један број деце са Косова и Метохије.

Превоз основаца који ће наредних дана боравити у Бачкој Паланци обезбедила је локална самоуправа Бач.

页面