ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

ЗГРАДА ОПШТИНЕ БАЧ

Зграда општине Бач у којој се врше одређени послови локалне самоуправе утврђени Статутом општине Бач.

Грађани учествују у вршењу послова  општине преко изабраних одборника у Скупштину  општине, путем грађанске иницијативе, збора грађана и референдума, у складу са Уставом, законом, Статутом општине и актима  општине.

 

Органи Општине Бач су:

Поред органа општине Бач, у зграду општине смештене су и неке Републичке и покрајинске службе, као што су:

  • Републички Геодетски Завод - Служба за катастар непокретности,
  • Пореска Управа - Експозитура Бач,
  • Национална служба за запошљавање,
  • Служба за здравствено осигурање,
  • Служба за пензијско-инвалидско осигурање,
  • Републичка Ветеринарска инспекција,
  • Општински Суд у Бачкој Паланци - Одељење Суда у Бачу
  • Прекршајни Суд у Бачкој Паланци - Одељење Суда у Бачу