ЗАПОЧЕЛО СРЕЂИВАЊЕ ТВРЂАВЕ

Нови камен туцаник на прилазу, као и канте за отпатке, постављени су на Тврђаву у Бачу. Сређивање прилаза и околине тврђаве финансира се преко пројекта FRESCO, подржаног од стране Европске уније, а у оквиру програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија. Ови радови само су први који су планирани за ову годину. До завршетка пројекта планира се постављање и новог видео надзора, расвете, а и реконструкција мостића на самом улазу у тврђаву. На овај начин општина Бач планира да очува овај културно – историјски објекат од изузетног значаја, али и да подстакне развој туризма у нашој општини.

ЗАПОЧЕЛО СРЕЂИВАЊЕ ТВРЂАВЕ