ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Обавештавају се грађани општине Бач да могу поднети Захтев за стицање статуса угроженог купца електричне енергије.
Захтеви се могу поднети у Месним канцеларијама, као и у Општинској управи Бач, канц. бр. 214.
Услов за стицање статуса угроженог купца је остварен месечни приход по домаћинству и то:

  1. до 13.595,68  динара за домаћинства са једним чланом;
  2. до 19.795,00 динара за домаћинства са два и три члана;
  3. до 25.990,25 динара за домаћинства са четири и пет чланова;
  4. до 32.684,20 динара за домаћинства са шест и више чланова.

Поред прихода услов за стицање статуса угроженог  купца је да не поседује другу стамбену јединицу, осим стамбене јединице која по структури и површини одговара  потребама  домаћинства.
Ако је подносилац  захтева лице које је корисник права на новчану социјалну помоћ или дечијег додатка, уз захтев прилаже оверен препис акта којим је утврђено једно од ових права.