ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПРАВДАЊЕ СРЕДСТАВА

Продужава се рок за правдање бесповратних средстава, додељених Јавним конкурсом за удружења грађана и организацијама цивилног друштва, на 1. фебруар 2016. године.