ОБАВЕШТЕЊЕ

Општина Бач овом приликом обавештава грађане да на основу Закона о раду, члан 204 („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13) и Правилника о радној књижици („Службени гласник РС“ бр. 17/97), радне књижице престају да важе 1. јануара 2016. године. У складу са овим одредбама Општинска управа Бач, од 1. јануара 2016. године престаје да издаје радне књижице. Радне књижице издате закључно са 31. децембром 2015. године настављају да се користе као јавне исправе, а подаци уписани у те књижице могу да служе као доказ за остваривање права из радног односа и других права у складу са законом.