РАДНИ САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА РАЗВОЈНОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ

Данас је у Општини Бач одржан радни састанак са представницима Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине. Састанак је одржан у циљу успостављања интензивније сарадње између Фонда и Општине Бач као и повећања информисаности о услугама и кредитним линијама које пружа Фонд.  
Горан Савић, директор Фонда, са сарадницима, представио је план рада Фонда у наредном периоду и начин и вид могуће сарадње са Општиним Бач у области презентовања и пласмана повољних кредитних линија за пољопривреднике и привреднике. На састанку је договорено да се у најкраћем року организује презентација и инфо трибина за пољопривреднике и привреднике како би им се приближили услови и предности повољних кредитних линија са ниском каматном стопом и повољним условима отплате, који ће допринети унапређењу њиховог пословања.
Председник Општине Бач, Драган Сташевић, говорио је о значају овакве сарадње са Фондом и истакао да Општина активно ради у свим областима и сарађује са свим партнерима који потенцијално доводе до унапређења локалног економског развоја. Председник општине Бач је истакао да су кредити које пласира Фонд приступачнији и далеко повољнији од сличних кредитних линија које пласирају пословне банке те да су добра прилика за унапређење пословања локалних пољопривредника и привредника. 
 Развојни фонд АПВ тренутно има отворено неколико јавних конкурса намењених за дугорочно и краткорочно кредитирање пољопривреде, правних лица и предузетника, и то: 
• Kонкурс у дугорочне кредите за инвестициона улагања,
• Kонкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства,
• Koнкурс за дугорочне кредите за веће инвестиционе пројекте,
• Koнкурс за краткорочне кредите за обртна средства,
• Конкурс за краткорочне кредите за финансирање извоза,
• Koнкурс за краткорочне кредите за тов,
• Koнкурс за доделу дугорочних кредита за пољопривреду,
• Koнкурс за доделу дугорочних кредита за куповину пољопривредног земљишта,
• Конкурс за доделу краткорочних револвинг кредита за пољопривреду,
• Конкурс за доделу краткорочних кредита за подршку реализацији инвестиционих активности у области пољопривреде суфинансираних подстицајним средствима АП Војводине.
 
У свим распосложивим Конкурсима постоје расположива средства и Развојни фонд АПВ прима пријаве.
Више информација о Развојном фонду, јавним конкурсима, пратећој документацији можете добити на сајту Развојног фонда АПВ, www.rfapv.rs , као и у Канцеларији за Локални економски рсзвој Општине Бач на телефон 021/770-075 локал 147 или лично у Општинској управи Бач, у канцеларији бр. 213.  
 
ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛ:
 
 
РАДНИ САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА РАЗВОЈНОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ
РАДНИ САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА РАЗВОЈНОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ