ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2017.ГОДИНУ

Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта  на територији општине Бач дана 30.06.2016. године расписала је Јавни позив за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бач за 2017. годину.

ПОЗИВАЈУ СЕ образовне установе –школе, стручне пољопривредне службе, социјалне установе, високообразовне установе  - факултети и научни институти чији је оснивач држава, установе за извршење кривичних санкција и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства  да доставе захтев за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији општине Бач за 2017. годину.

Рок за достављање захтева и потребне документације овог позива је 31 .октобар 2016.године.