ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ БАЧ

Комисија за признања расписала је Јавни позив за доделу награда у 2019. години и то:

  • Награде Општине Бач,
  • Посебног признања Општине Бач  и
  • Спортског признања Општине Бач за 2019 годину.

Јавни позив можете преузети на следећем линку:

http://bac.rs/sr/node/1893/

 

Иницијативе за доделу награда и признања могу предати сви  грађани, предузећа, привредни субјекти, установе и јавне службе, удружење грађана, групе грађана и појединци као и одборници у Скупштини општине, државни органи и органи локалне самоуправе.

Иницијативе са потребним образложењем се могу лично предати у пријемној канцеларији Општине Бач или послати путем поште у затвореној коверти са назнаком ''За Комисију за признања'' на адресу:

  • Општинска управа Бач
  • Трг др Зорана Ђинђића 2
  • 21420 Бач

најкасније до 20. септембра 2019. године

 

За додатне информације можете се обратити на број телефона 021/770-075, локал 146, контакт особа Јелена Ковачевић.