ОПШТИНИ БАЧ ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ ПОДРШКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ КАТЕГОРИЈА

Општина Бач ће у наредном периоду реализовати пројекат ''Подршка запошљавања теже запошљивих категорија у општини Бач'' који се спроводи у оквиру програма Иницијативе за инклузију – фаза 2, а који финансира немачка организација ГИЗ.
 
Пројектом је предвиђена реализација мера које подржавају запошљавање и самозапошљавање теже запошљивих категорија у складу са Локалним акционим планом запошљавања и активностима обука / менторства за незапослена лица, субвенције за запошљавање незапослених и за самозапошљавање.
 
Пројекат ће посебан нагласак ставити на запошљавање Рома, повратника и других маргинализованих група.
 
Предложеним пројектом је предвиђао запошљавање 40 незапослених лица који су на евиденцији Националне службе за запошљавање (НСЗ).
 
Главне активности на пројекту односиће се на спровођење мера субвенционисања послодаваца да запосле одређена лица, као и мера набавке опреме лицима која желе да оснују радњу или пољопривредно газдинство.
 
Пројекат ће се реализовати у партнерству са Регионалном развојном агенцијом Бачка и трајаће 15 месеци, а званичан почетак пројекта се очекује почетком октобра 2019 године.
 
Укупна вредност донације износи 120.000 евра, а највећи део ће бити утрошен за набавку опреме за самозапошљавање и за субвенције послодавцима.