ОДРЖАНА 124. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Дана 13. септембра 2019. године одржана је 124. седница Општинског већа Општине Бач, са почетком у 09:00 часова, по позиву председника општине Бач. Седници су поред чланова Општинског већа, присуствовали и запослени у општинској управи Бач, који су образложили предложене акте.

Седницом је председавао председник општине Бач, Борислав Антонић.

Општинско веће је на одржаној седници, након разматрања достављеног материјала, између осталог усвојило следећа акта:

  • Утврдило је предлог Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање .
  • Утврдило је предлог Решења о образовању и именовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање.
  • Утврдило је предлог Решења о престанку функције директора Центра за социјални рад општине Бач и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање .
  • -Утврдило је предлог Решења о именовању директора Центра за социјални рад општине Бач и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање .

Након тога председник општине се захвалио присутнима и закључио седницу.