НАБАВЉЕНИ АТОМИЗЕРИ

Општинска управа Бач је након одржане седнице Штаба за ванредне ситуације по наређењу команданта Штаба, Борислава Антонића набавила четири атомизера.

Ове моторне прскалице су набављене за потребе Штаба за ванредне ситуације, како би се што ефикасније извршили послови дезинфекције јавних објеката и њихових прилаза, а све у циљу спречавања ширења вируса COVID - 19.

 

НАБАВЉЕНИ АТОМИЗЕРИ