ПРЕПОРУКА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ МАЛОПРОДАЈНИХ ОБЈЕКАТА У ПЕРИОДУ 27.АПРИЛ-3.МАЈ

Рад малопродајних објеката треба организовати, односно ограничавање радног времена са потрошачима у малопродајним објектима током трајања ванредног стања може се вршити, по следећем принципу:

  • Понедељак 27.април-среда 29.април од 07.00  до 17.00 часова.
  • Четвртак 30.април: за грађане старије од 65 година од 04.00 до 07.00, а за остале грађане од 08.00 до 17.00 часова.
  • Петак 1. мај, субота 2. мај и недеља 3. мај нерадни дани.
  • Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.

Трговац може, у складу са горе наведеном препоруком да самостално одреди радно време у наведеним временским интервалима. Ова препорука ступа на снагу одмах.
Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на  десет квадратних метра уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потрошача.
Контакт особа за додатна питања по овој теми је Жарко Малиновић, секретар Удружења за трговину Привредне коморе Србије, телефон: 011 41 49 478, e-mejl: zarko.malinovic@pks.rs

ПРЕПОРУКА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ МАЛОПРОДАЈНИХ ОБЈЕКАТА У ПЕРИОДУ 27.АПРИЛ-3.МАЈ