У БАЧУ ЗАПОЧЕТИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗГРАДЕ

У оквиру пројекта FED CCNET, који се спроводи у склопу програма прекограничне сарадње Interegg IPA CBC Хрватска - Србија 2014 - 2020. у Бачу су 11.05. 2020. године започели радови на реконструкцији и санацији зграде за спорт и физичку културу.

Укупна вредност радова је 96.944,10 евра. Извођач је предузеће "СЛОВАН ПРОГРЕСС" д.о.о. из Селенче, а грађевински надзор спроводи фирма "Каналинг" д.о.о. из Бачке Паланке.

Крај радова планиран је за 11.11.2020. године. Након завршетка, зграда ће се пренаменити у Центар компетенција у Бачу где ће се спроводити едукације и програми паметне сарадње, кроз које ће се пружити подршка малим и средњим предузећима, истраживачким институцијама, незапосленим особама и осталим субјектима у пограничном подручју.

У БАЧУ ЗАПОЧЕТИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗГРАДЕ
У БАЧУ ЗАПОЧЕТИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗГРАДЕ
У БАЧУ ЗАПОЧЕТИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗГРАДЕ
У БАЧУ ЗАПОЧЕТИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗГРАДЕ
У БАЧУ ЗАПОЧЕТИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗГРАДЕ
У БАЧУ ЗАПОЧЕТИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗГРАДЕ