ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Општина Бач је продужила рок за подношење захтева са бизнис планом у оквиру Јавног позива за доделу субвнеција за запошљавање незапослених лица са територије општине Бач из категорије теже запошљивих у 2020 години.
Општина Бач у партнерству са Регионалном развојном агенцијом Бачка реализује локални пројекат ''Подстицање запошљавања теже запошљивих категорија у општини Бач'' у оквиру пројекта немачке развојне сарадње, који спроводи ГИЗ: ''Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији - Иницијатива за инклузију – фаза 2''.
У оквиру пројекта је предвиђена подршка послодавцима за запошљвање лица са територије општине Бач која припадају категорији тешко запошљивих (Повратници тражиоци азила, Роми, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, лица без квалификација/са ниским квалификацијама (највише 2 степен стручне спреме), вишкови запослених, млади до 30 година који су имали/имају статус детета без родитељског старања, без квалификација/са ниским квалификацијама (највише 2 степен стручне спреме), млади у домском смештају, хранитељским и старатељским породицама, особе са инвалидитетом, жртве трговине људима, жртве породичног насиља, дугорочно незапослени (незапослени дуже од 1 године), жене старије од 50 година.
Овим путем обавештавамо све заинтересоване субјекте: сектор малих и средњих предузећа, предузетника, пољопривредних газдинстава као потенцијалне кориснике субвенција, а који послују на територији општине Бач, да је расписан јавни позив  за послодавце за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица са територије општине Бач из категорије теже запошљивих у 2020 години и да је отворен до 07.07.2020 године.
Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ