ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ БАЧ, ПОСЕБНОГ ЈАВНОГ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ БАЧ И СПОРТСКОГ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2020. ГОДИНУ

Општина Бач расписује Јавни позив за подношење иницијатива за доделу Награде Општине Бач, Посебног јавног признања Општине Бач и Спортског признања Општине Бач за 2020. годину.

Сви заинтересовани могу послати своје иницијативе до четвртка 1. октобра 2020. године, где обавезно морају нагласити за коју категорију (врста награде, посебног признања) подносе.
Предлог са образложењем са којим се детаљно можете упознати кликом на линк Јавног позива, доставља се у затвореној коверти са назнаком "За комисију признања" на пријемној канцеларији Општинске управе Бач, Трг др Зорана Ђинђића 2.
За више информација можете се обратити лично у канцеларији локалног економског развоја, соба 208 или путем телефона 021/60-70-075 локал 147 Јелена Ковачевић и 149 Ивана Вулетић.

Tекст јавног позива

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ БАЧ, ПОСЕБНОГ ЈАВНОГ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ БАЧ И СПОРТСКОГ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2020. ГОДИНУ