ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

Одељење за пољопривреду ОУ Бач обавештава све заинтересоване пољопривреднике да је:

Расписан Први јавни позив у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду Србије (50%-40%-10%)
Пријаве, опредељена средства за спровођење јавног позива, као и другу документацију и остале информације,  доступан је на званичној интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs/ и на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања на линку http://uap.gov.rs/pravilnici/projekat-svetske-banke/projekat-konkurentne....
Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су преко мејл адресе info@scap.rs.
Текст јавног позива са прилозима и обрасцима
Списак консултантских кућа за Пројекат конкурентне пољопривреде Србије
Списак банака укључених у Пројекат конкурентне пољопривреде Србије

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗАДРУГАМА 2021.
Опште услове за остваривање права на овај конкурс можете видети на линку:
http://www.mbs.gov.rs/konkursi.php

цвеће