ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНИМ КОНКУРСИМА ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Канцеларија за пољопривреду општине Бач обавештава све пољопривреднике да је Покрајински  фонд за развој пољопривреде расписао конкурсе везане за кредитирање пољопривредних газдинстава.
Више информација и сам текст конкурса се налази на линку: http://www.fondpolj.vojvodina.gov.rs/konkursi.html
Сви заинтересовани се за неопходну помоћ приликом аплицирања могу обратити сарадницима у Канцеларији за пољопривреду на бр. тел. 021 6070 075 локал 147 или лично у канцеларији 213 Општинске управе Бач.
 
Кредити се односе на КОНКУРС за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне) у пољопривреди у 2021. години.
 
Расписани су следећи конкурси: 
КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових система и опреме за наводњавање и бушење бунара у 2021. години
КОНКУРС за доделу кредита за набавку опреме за сточарске фарме у 2021. години
КОНКУРС за доделу кредита за набавку пчелињих ројева, кошница и опреме за пчеларство у 2021. години
КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима у 2021. години
КОНКУРС за доделу кредита за финансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору прераде воћа, грожђа и поврћа у 2021. години
КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових система противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2021 години   
КОНКУРС за доделу кредита за изградњу објеката и набавку опреме намењене складиштењу житарица, воћа и поврћа (силоса, подних складишта, хладњача) у 2021. години   
КОНКУРС за доделу кредита за набавку квалитетне телади и прасади за тов у 2021. години
КОНКУРС за доделу кредита за набавку квалитетних приплодних грла у говедарству, овчарству, козарству и свињарству у 2021 години   
КОНКУРС за доделу кредита за подизање вишегодишњих засада воћа и винограда у 2021. години
 
Ради се о краткорочним кредитима са 1 % камате.