ИЗДАТИ АКТИ И ДОЗВОЛЕ

例如: 15/07/2024
ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА БРОЈ ПРЕДМЕТА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА降序排列 ВРСТА ПРЕДМЕТА ДОКУМЕНТ
23/04/2019 ROP-BAC-7922-LOC-12019 ДАНИЦА ПЕРИШИЋ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
05/11/2018 ROP-BAC-32582-IUP-1-2018 ДАНИЦА ТОМАШЕВИЋ УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о употребној дозволи
27/12/2019 ROP-BAC-3337-LOC-1-2019 ДАНИЧЕК СТЕВАН И ДАНИЧЕК МАРИЈА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
27/12/2019 ROP-BAC-3337-LOC-1-2019 ДАНИЧЕК СТЕВАН И ДАНИЧЕК МАРИЈА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
08/01/2016 351-71/2015-IV-03 ДАРДИЋ МЛАЂЕН УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о употребној дозволи
06/11/2018 ROP-BAC-1415-IUP-3-2018 ДИМИТРИЋ МИРКО УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о употребној дозволи
26/01/2018 ROP-BAC-1415-ISAW-1/2018 ДИМИТРИЋ МИРКО РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon Решење којим се одобрава извођење радова
22/06/2018 ROP-BAC-15493-ISAW-1-2018 ДОМУ ЗДРАВЉА БАЧ РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon Решење којим се одобрава извођење радова
22/09/2015 351-50/2015-IV-05 ДОО "AGROENERGY" ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Закључак о одбацивању
06/04/2015 351-10/2015-IV-05 ДОО "МОНИТОР" РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon Решење којим се одобрава извођење радова
01/06/2018 ROP-BAC-12371-LOC-1/2018 ДРАГАН ТЕПИЋ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
19/04/2018 ROP-BAC-7800-LOC-1/2018 ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
08/04/2020 ROP – BAC – 4713 – LOC – 1/2020 ЕПС СОМБОР ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
08/04/2020 ROP – BAC – 4713 – LOC – 1/2020 ЕПС СОМБОР ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
09/07/2020 ROP – BAC – 16147 – IUP - 1/2020 Жјак Јурај и Жјак Мариа Селенча УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола

页面