August 2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ ЗА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕВЕРНОГ ДЕЛА НАСЕЉА ВАЈСКА (ПОТЕС УРБАРИЈАЛ)

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА 

АП  ВОЈВОДИНА

Општина Бач – Општинска Управа

Одељење за урбанизам, заштиту животне средине,

имовинско правне и комунално стамбене послове.

 

 

Јавни увид за План детаљне регулације северног дела насеља Вајска (потес Урбаријал)

 

ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ БАЧ

Комисија за признања расписала је Јавни позив за доделу награда у 2019. години и то:

  • Награде Општине Бач,
  • Посебног признања Општине Бач  и
  • Спортског признања Општине Бач за 2019 годину.

Јавни позив можете преузети на следећем линку:

http://bac.rs/sr/node/1893/

 

ЗАПОЧЕТА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ: FED CCNET

Пројекат прекограничне сарадње под називом Fostering of cross – border business environment trough development of business competence centres and networks (FED CCNET) започео је са имплементацијом 15. јула 2019. године и трајаће 24 месеца. Пројект се спроводи у склопу програма прекограничне сарадње Interreg IPA Хрватска – Србија 2014. – 2020. и укупне је вредности 721.658,41 евра. Пројекат је финансиран из средстава Европске Уније у проценту од 85%.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА

Ради провере редовности похађања наставе за децу за коју се остварује право на дечији додатак а у складу са ставом 12. , члан 26. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, бр. 113/2017. и 50/2018) потребно је до краја месеца септембра доставити информацију о упису у образовне установе за децу која су први пут школске 2019/2020 године уписана у предшколску установу, основну школу или средњу школу.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРАВО ПРЕЧЕГ ЗАКУПА У 2020. ГОДИНИ

Служба за пољопривреду ОУ Бач подсећа да сви заинтересовани за остваривање права пречег закупа државног пољопривредног земљишта у општини Бач у 2020. години, треба да НАЈКАСНИЈЕ ДО 31.08.2019. године поднесу ЗАХТЕВ Републичкој ветеринарској инспекцији ради утврђивања условних грла на свом имању.

 

Захтев се предаје лично на писарници Јужно Бачког управног округа у Новом Саду, или шаље поштом на:

Јужнобачки управни округ

页面