КОНКУРСИ

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање трошкова редовних активности и пројеката Удружења грађана, организација цивилног друштва из буџета општине Бач за 2017. годину

Датум објаве: 13.01.2017. године

Конкурс за доделу субвенција за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинастава - набавка кошница и опреме за пчеларство

Конкурс за доделу стипендија студентима и ученицима средњих школа са пребивалиштем на територији општине Бач у школској 2016/2017 години

Јавни конкурс за финансирање/суфинасирање трошкова редовних активности и пројеката Удружења грађана, фондова и осталих Организација цивилног друштва из буџета општине Бач за 2016. годину

Дана, 24. фебруара 2016. Године председник општине Бач расписао је Јавни Конкурс за финансирање/суфинасирање трошкова редовних активности и пројеката Удружења грађана, фондова и осталих Организација цивилног друштва из буџета општине Бач за 2016. Годину.

Средства се додељују Удружењима за финансирање/суфинансирање:

КОНКУРС ЗА СЕКРЕТАРА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БОЂАНИ

На основу члана 15. ст.2. Статута Месне заједнице Бођани, и Одлуке са редовне седнице Савета МЗ Бођани од  21. октобра 2015. године,   расписан је Конкурс за Секретара Месне заједнице Бођани.
Пријаве са доказима о испуњавању конкурсних услова, предају се у Месној заједници сваког дана од 07,00 до 14,00 часова или на адресу: Месна заједница Бођани, ул. Др. Зорана Ђинђића бр. 11,  21427 Бођани, у  року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у публикацији националне службе за запошљавање „Послови“.

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016 ГОДИНИ

Дана 08. октобра 2015.године, Општина Бач објавила је Конкурс за доделу стипендија студентима и ученицима средњих школа са пребивалиштем на територији општине Бач у школској 2015/2016. години.

Стипендије се додељују студентима и ученицима који остваре највећи број бодова на основу следећих критеријума: