КОНКУРСИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БАЧ

Јавни конкурс за финансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Бач за 2024. годину

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БАЧ

РАДНО МЕСТО: Службеник за послове планирања и извршења јавних набавки.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2024 ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2024 ГОДИНИ

Конкурс за доделу стипендија за ученике и студенте са инвалидитетом на територији општине Бач у школској 2023/2024 години

Конкурс за доделу стипендија за ученике и студенте припаднике ромске националности са пребивалиштем на територији општине Бач у школској 2023/2024 години

Конкурс за доделу стипендија за студенте са пребивалиштем на територији општине Бач у школској 2023/2024 години - (за одређена занимања)

Pages