Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2016. години

Национална служба за запошљавање – Филијала Нови Сад и Општина Бач расписали су  Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2016. години
 Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на  виденцији Националне службе за запошљавање.
Јавни позив је отворен од дана објављивања 27.07.2016 до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 27.08.2016. године.