June 2020

ОПШТИНА ИМПЛЕМЕНТИРА ПРОЈЕКАТ "ПОДРШКА ИНКЛУЗИЈИ РОМА КРОЗ ЗАПОШЉАВАЊЕ"

Општина Бач тренутно спроводи пројекат ''Подршка инклузији Рома кроз запошљавање'' у оквиру Програма Подршка ЕУ инклузији Рома - Оснаживање локалних заједница за инклузију, а који спроводи Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина. Пројекат се тренутно налази у десетом месецу имплементације, трајаће до децембра ове године. Укупна вредност пројекта износи 68.615,39 евра, од чега донација Европске уније износи 58.823,97 евра.

Општина Бач је у претходном период спровела јавни позив за запошљавање шест припадника ромске заједнице у локалном Јавном комуналном предузећу ’’Тврђава’’ Бач, који су од половине маја почели да раде на пословима рециклаже. За потребе рада ангажованих радника кроз пројекат је набављено и возило које ће бити уступљено ЈКП ’’Тврђава’’ на коришћење.

Такође, у оквиру активности која се односи на спровођење делотворних политика запошљавања теже запошљивих категорија организован је дводневни семинар за запослене у јавном сектору и чланове различитих локални савета и радних тела на тему креирања и спровођења мера запошљавања и израде Локалних акционих планова за инклузију Рома.

С обзиром на то да је у општини Бач истекао Локални акциони план за унапређење положаја Рома, који је важио у периоду од 2014 до 2019 године, једна од најважнијих активности са којом се започело у току маја ове године, а која је део горе поменутог пројекта, јесте израда Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома који ће бити урађен у складу са Водичем за припрему, буџетирање и праћење локалног акционог плана за инклузију Рома, а који ће важити у наредном петогодишњем периоду.

До краја пројекта планирана је организација обука за припаднике ромске заједнице на тему радно правне регулативе, могућих извора финансирања пословних идеја, могућности за легализацију постојећих пословних активности и тренинга из области социјално/здравственог осигурања, заштите на раду и сличних права која произилазе из радног односа.

На овај начин ће незапослена лица ромске националности бити у прилици да активније учествују у тражењу посла, унапредиће сопствену информисаност о радним и другим правима код различитих послодаваца.

Лица која су запослена или сама обављају делатност ’’на црно’’ биће у прилици да се информишу о могућностима за финансирања сопственог бизниса стављајући акценат на легализацију пословних активности којима се тренутно баве.

ОПШТИНА ИМПЛЕМЕНТИРА ПРОЈЕКАТ "ПОДРШКА ИНКЛУЗИЈИ РОМА КРОЗ ЗАПОШЉАВАЊЕ"

ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО – РАДИОНИЦА НА ТЕМУ „ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЈА“

У склопу пројекта ФЕД ЦЦНЕТ - "Fostering of cross-border business environment through development of business competence centres and Networks" финансираног у оквиру програма прекограничне сарадње Interreg IPA CBC Хрватска – Србија 2014. – 2020. у Ловасу је 08.06.2020. одржан округли сто – радионица на тему “Израда стратегије Центра компетенција”.

На радионици су учествовали чланови пројектног тима, начелница Опшине Ловас, гђа. Тања Цирба, градоначелница града Илока, гђа. Марина Будимир, начелница Општине Бач, гђа. Валентина Ситнић, директор Центра компетенција д.о.о. г. Иван Амброш, директор Регионалне агенције ТИНТЛ г. Младен Маркешић, координатор ЛАГ-а "Сријем", г. Алберт Варга, заменик директора Агро-кластера, госп. Жељко Цирба, гђа. Ружица Лончарић и Тихана Сударић испред "Факултета агробиотехничких знаности" Осијек, као и остали предузетници Града Илока и Опшине Ловас.

Циљ округлог стола – радионице био је одређивање смерница за израду стратегије центара компетенција у Ловасу, Илоку и Бачу.

Како би се осигурала одржива сарадња центара за компетенције потребан је заједнички стратешки документ који ће објединити све програме сарадње који се могу понудити.

ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО – РАДИОНИЦА НА ТЕМУ „ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЈА“
ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО – РАДИОНИЦА НА ТЕМУ „ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЈА“

ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПРИМЕНЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима.

Право на подстицаје остварују лица са територије АП Војводине која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:
1. физичко лице:
- носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,
- предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.
2. правно лице:
- привредно друштво,
- земљорадничка задруга

Рок за подношење пријаве је 19. јун 2020. године.

Цео текст Kонкурса као и сву пратећу документацију за пријаву на Конкурс можете преузети кликом на следећи линк: http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/aktuelni-konkursi/i...

 

ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПРИМЕНЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА
ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПРИМЕНЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА

ОДРЖАНА 149. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Дана 04. јуна 2020. године, одржана је 149. седница Општинског већа Општине Бач, са почетком у 12:00 часова, по позиву председника општине Бач. Седници су поред чланова Општинског већа, присуствовали: заменик председника Скупштине Станко Кондић, Оливера Мишан-руководилац одељења за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне и комунално стамбене послове, Јелена Ковачевић-руководилац одељења за привреду, пољопривреду и економски развој, који су образложили предложене акте. Седницом је председавао председник општине Бач, Борислав Антонић.

Општинско веће је на одржаној седници, након разматрања достављеног материјала, између осталог усвојило следећа акта:

- ДОНЕЛО ЈЕ ОДЛУКУ о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Бач путем непосредне погодбе удружењу грађана „Радио клуб Никола Тесла“ из Бача;
- ДОНЕЛО ЈЕ РЕШЕЊЕ о именовању чланова радне групе за израду Локалног акционог плана за социјално укључивање рома и ромкиња у општини Бач;

Након тога председник Општине се захвалио присутнима и закључио седницу.

ОДРЖАНА 149. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Pages