ИЗДАТИ АКТИ И ДОЗВОЛЕ

例如: 25/06/2024
ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА БРОЈ ПРЕДМЕТА降序排列 ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ВРСТА ПРЕДМЕТА ДОКУМЕНТ
08/04/2015 353-04/2015-IV-03 СТР"ВЕСНА" ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
18/03/2015 353-05/2015-IV-03 ТЕШАНОВИЋ ДАНЕ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Закључак о одбацивању
14/04/2015 353-06/2015-IV-03 МИШКОВИЋ СЛОБОДАН ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
14/04/2015 353-07/2015-IV-03 МИЛИЦА КРАЈИНА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
12/05/2015 353-08/2015-IV-03 ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАЧ" ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
27/04/2015 353-09/2015-IV-03 "СЛОВАН-АГРАР"ДОО СЕЛЕНЧА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
23/06/2015 353-10/2015-IV-03 ПТ"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД БЕОГРАД ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
17/04/2015 353-11/2015-IV-03 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
12/06/2015 353-12/2015-IV-03 AL RAWAFED SERBIA DOO ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
13/05/2015 353-13/2015-IV-03 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
01/06/2015 353-14/2015-IV-03 ОЗЗ ЗАДРУГА "НИЗИНЕ" ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
08/06/2015 353-15/2015-IV-03 ТРУСИНА ЈАН И МАРИЈА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
19/06/2015 353-16/2015-IV-03 СЛОНКА ЈОЗЕФ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
25/05/2015 353-17/2015-IV-03 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
19/08/2015 353-20/2015-IV-03 ЈП"СРБИЈАГАС" ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови

页面