ИЗДАТИ АКТИ И ДОЗВОЛЕ

例如: 14/06/2024
ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА升序排列 БРОЈ ПРЕДМЕТА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ВРСТА ПРЕДМЕТА ДОКУМЕНТ
14/04/2015 353-07/2015-IV-03 МИЛИЦА КРАЈИНА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
08/04/2015 353-04/2015-IV-03 СТР"ВЕСНА" ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
06/04/2015 351-10/2015-IV-05 ДОО "МОНИТОР" РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon Решење којим се одобрава извођење радова
30/03/2015 351-08/2015-IV-03 "МОНИТОР"ДОО РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon Закључак о одбацивању
18/03/2015 353-05/2015-IV-03 ТЕШАНОВИЋ ДАНЕ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Закључак о одбацивању
06/03/2015 353-01/2015-IV-05 AL RAWAFED SERBIA DOO ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Закључак о одбацивању

页面