ИЗДАТИ АКТИ И ДОЗВОЛЕ

例如: 23/07/2024
ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА БРОЈ ПРЕДМЕТА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА降序排列 ВРСТА ПРЕДМЕТА ДОКУМЕНТ
23/01/2018 ROP-BAC-347-LOC-1/2018 ЋУЛИБРК ДЕЈАН ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
22/09/2020 ROP-BAC-22942-ISAWНА-2/2020 Ћулибрк Маша и Ћулибрк Радован РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145.
10/03/2021 ROP – BAC – 22246 – IUP - 1/2020 Ћулибрк Мирко и Ћулибрк Миљана Бач УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
03/07/2019 ROP-BAC-10480-IUP-5/2019 АБДИЈАНОВИЋ МУХАМЕД УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о употребној дозволи
03/05/2019 ROP-BAC-10480-ISAW-1/2019 АБДИЈАНОВИЋ МУХАМЕД РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon Решење којим се одобрава извођење радова
04/04/2019 ROP-BAC-4993-LOC-22019 АГРОЛЕК НОВИ САД ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
27/07/2021 ROP – BAC – 15328 – IUP - 1/2021 Азашевац Крунислав и Азашевац Иван Бач УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
12/10/2020 ROP- BAC –28425– CPI -1/2020 Алавања Марко и Ружица Бођани ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Грађевинска дозвола
27/04/2021 ROP – BAC – 24294 – IUP - 1/2020 Аладин Ариф Бачко Ново Село УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
23/04/2018 ROP-BAC-9010-LOC-1/2018 АЛЕКСИ ЗВОНКА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
04/09/2018 ROP-BAC-9010-CPI-4-2018 АЛЕКСИ ЗВОНКО ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о грађевинској дозволи
08/01/2019 ROP-BAC-38263-IUP-1-2018 АНА И ФРАЊА ГАШПАРОВСКИ УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о употребној дозволи
10/07/2019 ROP-BAC-18481-LOC-12019 АНТЕ ИЛИЧИЋ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
13/04/2018 ROP-BAC-9090-ISAW-1-2018 АП ВОЈВОДИНА и Финансијер ЈП“ВОЈВОДИНАШУМЕ" РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon Решење којим се одобрава извођење радова
18/05/2016 ROP-BAC-9382-IUP-12016 БЈЕЛОТОМИЋ МИЛЕНКА УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о употребној дозволи

页面