Обавештење спортским организацијама о пријављивању за финансирање и суфинансирање годишњих програма којима се остварују општи интерес у области спорта у општини Бач за 2017. годину

Објављено: 05.01.2017. године