JАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИСТУП ПРЕКОГРАНИЧНОЈ МРЕЖИ ЗА ПОВОЉНО ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ И ПРОГРАМУ ПАМЕТНЕ САРАДЊЕ

Општина Ловас, као водећи партнер у сарадњи са пројектним партнерима Опшином Бач и Градом Илоком успоставља Мрежу као једну од активност на пројекту FED CCNET – Fostering of cross-border business environment through development of business competence centres and Networks.

Прекогранична мрежа за повољно пословно окружење наглашава потребу за комуникацијом и сарадњом свих релевантних субјеката као што су мала и средња предузећа, коморе, локалне власти, образовне и истраживачке институције које имају жељу и интерес да заједничким радом (изван граница своје државе) раде на креирању паметног и одрживог привредног развоја програмског подручја.

Програм паметне сарадње је активност која има за циљ јачање сарадње између малих и средњих предузећа, факултета и истраживачких институција.

Позив за приступ прекограничној мрежи за повољно пословно окружење стално је отворен.