January 2023

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗДАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ИД БРОЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Канцеларија за пољопривреду ОУ Бач, обавештава јавност да су саветодавци  Пољопривредно стручне службе ,,Пољопривредне станице“ Нови Сад почели са издавањем електронског идентификционог броја како би сви заинтересовани пољопривредници приступили услугама портала Е-управа, а ускоро и платформи е-Аграр.

Пољопривредници са територије општине Бач се за регистрацију и свој Е-ИД број могу јавити у просторије Општинске управе Бач  (Канцеларија 213) сваки понедељак и уторак у периоду од 9-13 часова, када ће саветодавци имати организована дежурства.

Да би се регистровали на еУправа, пољопривредници треба да поседују:
- Личну карту или пасош,
- Е-маил адресу,
- Паметан телефон
Е-ид број носиоци газдинства добијају искључиво лично.

Више информација на тел:
Милан Делић, ПСС ,,Пољопривредна станица“ Нови Сад, 060/1482439
Далибор Гајић, Општинска управа Бач, 063/8864098.

 

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ДАНА СВЕТОГ САВЕ

Свечана академија поводом дана Светог Саве одржана је у петак, 27. јануара у свечаној сали општине Бач.
Програм је организовала Народна библиотека „Вук Караџић“ у сарадњи са Културно уметничким друштвом „Младост“ и општином Бач.
Беседу на тему: „Свети Сава као први српски просветитељ“, одржао је парох Бођанско Вајштански , протојереј Милан Узуров.

О Светом Сави као првом српском просветитељу, говорила је директорка основне школе „Јан Колар“ Наташа Клиновски.
На свечаној академији , присутнима се обратио председник Скупштине општине Бач, Драган Амиџић.
У оквиру уметничког програма, наступили су камерни хор „ Звона „ из Селенче и певачка група културно уметничког друштва „Младост“ из Бача .

Заменица председника општине Бач, Марина Балабан и Председник Скупштине општине Бач, Драган Амиџић, доделили су Светосавске награде најуспешнијим просветним радницима из свих просветних установа са подручја општине Бач, који су се у претходном периоду истакли својим радо у оквиру образовне делатности .

Добитници овогодишњих светосавских награда су: Нада Ђукић, наставник разредне наставе из основне школе „Вук Караџић“ из Бача, Милена Баждар, професор хрватског или српског језика и југословенске књижевности из основне школе „ Алекса Шантић“ из Вајске, Татјана Мандач, професор разредне наставе основне школе „Јан Колар „ из Селенче, затим Радојка Поповић, дипломирани педагог из основне школе „Свети Сава“ из Плавне, Марија Стефановић, професор технике и медијатекарства из основне школе „Моша Пијаде“ из Бачког Новог Села, Горица Тадић, струковни васпитач Предшколске установе „Колибри“ и Тихомир Вуков, помоћни наставник из Пољопривредне школе из Бача.

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ДАНА СВЕТОГ САВЕ
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ДАНА СВЕТОГ САВЕ
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ДАНА СВЕТОГ САВЕ
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ДАНА СВЕТОГ САВЕ
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ДАНА СВЕТОГ САВЕ
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ДАНА СВЕТОГ САВЕ
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ДАНА СВЕТОГ САВЕ
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ДАНА СВЕТОГ САВЕ
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ДАНА СВЕТОГ САВЕ
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ДАНА СВЕТОГ САВЕ
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ДАНА СВЕТОГ САВЕ
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ДАНА СВЕТОГ САВЕ
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ДАНА СВЕТОГ САВЕ
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ДАНА СВЕТОГ САВЕ
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ДАНА СВЕТОГ САВЕ

ПОЗИВ ЗА ОБУКЕ ЗА ПИСАЊЕ БИЗНИС ПЛАНА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

Општина Бач је започела са реализацијом пројекта ''Иновативан и одржив приступ тржишту рада за рањиве групе у општини Бач'' у оквиру програма техничке и финасијске подршке Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у пилотирању иновативних решења за запошљавање која се  пружа кроз Програм „Миграције за развој IIIˮ који реализује Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (ГИЗ), а финансира немачко Савезно министарство за економску сарадњу и развој.

Општина Бач позива сва заинтересована незапослена лица да се пријаве за учешће у обукама за израду пословног/бизнис плана које ће бити организоване у првој недељи фебруара 2023. године. Сви полазници ће добити цертификат о завршеној обуци који је неопходан за конкурс за самозапошљвање. 
Сви полазници обука ће бити у прилици да буду корисници бесповратних средстава/субвенције за набавку опреме за покретање сопственог посла – самозапошљавање.

Текст позива можете преузети ОВДЕ
Образац пријаве можете преузети ОВДЕ

РАСПИСАН ОГЛАС ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БАЧ

Поштовани грађани,

Општина Бач је дана 13/01/2023 донела Одлуку о расписивању Огласа за давање у закуп и на коришћење државног пољопривредног  земљишта. Текст Огласа је постављен на линку у наставку овог обавештења, а налази се и на званичном сајту Управе за пољопривредно земљиште https://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/download/oglasi/Bac-web-aplikacija-1-krug-2022.pdf

Јавно надметање за пољопривредно земљиште се и ове године обавља путем веб апликације која се налази на сајту Управе за пољопривредно земљиште (https://upz.minpolj.gov.rs/). Ради се о апликацији којој се приуступа преко банера плаве боје под називом „Дигитално јавно надметање“, у оквиру које се налази и корисничко упутство за подношење пријава.
Потребно је пратити корисничко упутство, а уколико су потребна додатна појашњења, молимо да се обратите сарадницима у Канцеларији за пољопривреду ОУ Бач (бр.тел. 021/6070-075 или лично у канц.213 ОУ Бач).

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДАВАЊА У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ (Сл. гласник РС бр. 16/17 , 111/17 , 18/19 , 45/19 , 3/20 , 25/20 , 133/20 , 63/21 ) између осталог прописује да:

“Члан 25.
(1) Поступак јавног надметања одржава се ако је благовремено достављена најмање једна уредна пријава на јавни оглас и ако се достави доказ о уплати депозита за сваку јединицу јавног надметања појединачно.
(2) Ако је за јединицу јавног надметања одлуком о расписивању јавног огласа утврђен износ депозита мањи од 1.000 динара, понуђач не мора да уплати депозит и достави доказ ради учешћа на јавном надметању за ту јединицу јавног надметања.
…..
(7) Ако се за јединицу јавног надметања пријави више учесника који испуњавају услове за закуп пољопривредног земљишта и која су понудила највишу цену закупа у истом износу, најповољнији понуђач је учесник чија је пријава прва регистрована у веб-апликацији за спровођење јавног надметања.
(8) Најповољнији понуђач јесте понуђач који испуњава услове за закуп пољопривредног земљишта у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште и овим правилником и понуди највишу цену закупа за јединицу јавног надметања.
……
(10) У поступку јавног надметања, правно и физичко лице пријављује се и прилаже путем веб-апликације за спровођење јавног надметања документацију којом доказује испуњеност услова за остваривање права закупа.
(11) Право закупа има физичко и правно лице које се пријавило на јавно надметање до рока наведеног у одлуци о расписивању јавног огласа и које испуњава услове за остваривање права закупа у првом кругу, односно у другом кругу јавног надметања, прописане законом којим се уређује пољопривредно земљиште и овим правилником и чија је понуда иста или већа од износа почетне цене из одлуке о расписивању јавног огласа.
(12) Једном поднета пријава са понудом не може се мењати.
(13) Након истека рока за пријаву, надлежни орган јединице локалне самоуправе утврђује испуњеност услова за остваривање права закупа свих подносилаца захтева на основу документације приложене путем веб-апликације за спровођење јавног надметања.
(14) На дан отварања понуда, који је одређен одлуком о расписивању јавног огласа, из веб-апликације за спровођење јавног надметања се према висини понуде аутоматски формира ранг листа понуђача за које је утврђено да испуњавају услове за закуп пољопривредног земљишта.

Члан 26.
(1) Након спроведеног поступка јавног надметања, уплаћени депозит се враћа понуђачима, осим најповољнијем понуђачу.
(2) Ако најповољнији понуђач одустане од закупа након спроведеног јавног надметања, депозит му се не враћа, осим у случају настанка околности које доводе до немогућности закупа тог земљишта.
( 3) Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит урачунава се у годишњу закупнину.

Члан 27.
Ранг листа понуђача објављује се на званичној веб презентацији Управе и садржи: списак лица који испуњавају услове за остваривање права закупа пољопривредног земљишта рангираних према висини понуде, време доставе понуде и списак лица који не испуњавају услове за остваривање права закупа пољопривредног земљишта.

Члан 28.
………
(3) Ако након спроведеног поступка јавног надметања, најповољнији понуђач писмено одустане од своје понуде или у року одређеном одлуком не плати закупнину, односно не достави доказ о извршеној уплати и средство обезбеђења плаћања закупнине за наредне године закупа за одређену јединицу јавног надметања, сматра се да та јединица јавног надметања није реализована у спроведеном кругу јавног надметања.”

 

Текст јавног огласа и пратећу документација може се преузети овде

КРЕДИТИ РАЗВОЈНОГ ФОНДА ВОЈВОДИНЕ

Oдељење за пољопривреду ОУ Бач обавештава све заинтересоване да је Развојни фонд Војводине расписао Конкурсе за доделу кредита за подршку предузетницима, правним лицима као и пољопривредним газдинствима. 
Опште услове за остваривање права на средства из ових конкурса можете видети на: https://rfv.rs/?page_id=3347
Све додатне информације могу се добити лично на адреси Булевар цара Лазара 7а, Нови Сад, у Сектору за кредите; електронским путем на: kreditno@rfapv.rs, или телефонским путем на бројеве: 021/454-334; 021/300-4935; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-014.

Pages