ПРОЈЕКАТ ПРЕKОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ ХРВАТСКА-СРБИЈА

О ПРОЈЕКТУ

Низак ниво конкурентности и уопштено неповољно пословно окружење у поређењу са земљама ЕУ, представља проблем у Хрватској и Србији. Недостатак квалификованих радника и недостатак релевантних компетенција у дизајнирању производа, управљању извозом, финансијском управљању и маркетингу је проблем који утиче на конкурентност предузећа која извозе полупроизводе и производе са ниском додатном вредношћу.
Пројекта има за циљ одговорити на овај изазов побољшањем приступа релевантним компетенцијама у програмском подручју кроз побољшање релевантне инфраструктуре и услуга, програме обуке за незапослене и предузећа, те успостављање транснационалног модела умрежавања, чиме се подиже укупан ниво компетенција и могућности радне снаге малих и средњих предузећа.
Главни циљ пројекта:
Подстицање одрживог привредног развоја Вуковарско-сријемске жупаније (ХР) и територија Војводине – Јужни Бач применом иновативних модела и приступа у јачању конкурентности локалних малих и средњих предузећа. Пројекат је повезан са општим циљем програма  јер ће пружити заједничку интервенцију три партнерске организације из две земље које ће допринети јачању друштвеног, привредног и територијалног развоја програмског подручја кроз побољшање инфраструктуре, услуга и мрежа које ће подржати предузећа у прекограничном подручју.
Главни резултати пројекта:
Очекивани резултати пројекта су: успостављање центра за пословне компетенције у Ловасу, Бачу и Илоку; побољшање пословне компетенције незапослених младих особа кроз програме обуке и практичне менторске програме, унапређење знања и вештина малих и средњих предузећа на увођењу нових технологија и иновативних решења у пословању путем програма паметне сарадње.
Активности које ће се провести у оквиру пројекта:

  • Реконструкција зграда у Ловасу, Бачу и Илоку
  • Оснивање Центра компетенција
  • Успостављање прекограничне мреже
  • Програм паметне сарадње
  • Образовање
  • Програм менторства

 

ПАРТНЕРИ

Општина Ловас

Општина Ловас једна је од најуспешнијих локалних самоуправа у Републици Хрватској што се тиче пријаве и спровођења пројеката које финансирају ЕУ фондови. Општина Ловас део је међуопштинске сарадње заједно са још четири суседне општине и има све потребне људске ресурсе и искуство за спровођење пројеката. Општина Ловас била је водећи партнер најуспешнијег имплементационог пројекта у Републици Хрватској за раздобље 2012. до 2014. под називом ИРРИ – пројекат наводњавања. Остали пројекти: „Изградња пословне зоне Ловас“, „Одрживи развој пољопривредне производње – АГРО ДЕВ“, „Одрживи развој производње вина у Сријемској регији“…

 

Општина Бач

Општина Бач је локална власт са главним активностима за пружање услуга грађанима, али са компетентности у креирању локалне политике која се односи на привреду и развој предузетништва стварањем локалних стратегија, акционих планова и пружањем подршке локалним субјектима у пословању. Општина Бач кроз свој редован рад има, сталне контакте са циљном групом – предузетницима и малим и средњим предузећима. Пројекти: „Изградња капацитета људских ресурса унутар општине Бач“, „Јавна свест“, „Повезивање округа и општина у Дунавско-српској регији са заједничким циљем побољшања социо-економског развоја“.

Град Илок

Град Илок је део међуопштинске сарадње са још четири суседне општине и има све потребне људске ресурсе и искуство у спровођењу пројеката. Град Илок био је партнер на пројекту „Винске приче“, који је био финансиран кроз програм прекограничне сарадње Хрватска-Мађарска. Пружи ће пуну потпору реализацији пројектних активности. Остали пројекти: „SWOT – Сријемска могућност за жене у туризму“, „Изградња канализационог система у Мохову“, „Прекогранична сарадња за подстицање улагања – ЦБЦ - ИП“…
 

Назив пројекта и Акроним: Подстицање прекограничног пословног окружења кроз развој центара и мрежа пословних компетенција – ФЕД ЦЦНЕТ
Project title and Acronym: Fostering of cross-border business environment through development of business competence centres and Networks – FED CCNET   
Главни циљ пројекта: Јачање друштвеног, економског и територијалног развоја прекограничног подручја спровођењем заједничких пројеката и активности. 
Main objective of the project: Strengthening the social, economic, and territorial development of the cross-border area through the implementation of joint project activities
Укупна вредност пројекта/ЕУ суфинансирање: 721.658,41 EUR/613.409,64 EUR
Total project budget and EU co-financing:  721.658,41 EUR/613.409,64 EUR
Трајање пројекта: 15.07.2019. – 15.07.2021.
Project duration: 15.07.2019. – 15.07.2021. 
Пројектни партнер: Opština Bač
Project partner : Municipality of Bač  

Пројекат је суфинансиран средствима ЕФРР И ИПА ИИ фондова Европске уније.
/The project is co-financed by ERDF and IPA II funds of the European Union.

www.projectwebpage.com
www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu

АКТИВНОСТИ:

14.07.2021. - ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРОЈЕКТА ФЕД ЦЦНЕТ
02.07.2021. - ОТВОРЕН ЦЕНТАР ПОСЛОВНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА У БАЧУ
12.05.2021. – ПОДЕЛА СЕРТИФИКАТА У ИЛОКУ – ФЕД ЦЦЕНТ
28.04.2021. – АКТИВНОСТИ НА ПРОЈЕКТУ ФЕД ЦЦНЕТ
14.04.2021. – ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО – РАДИОНИЦА НА ТЕМУ “ПРЕКОГРАНИЧНА МРЕЖА И ПРОГРАМ ПАМЕТНЕ САРАДЊЕ”
02.03.2021. – ЗАПОЧЕЛЕ ТРЕНИНГ ОБУКЕ “УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА” У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ФЕД ЦЦНЕТ
02.03.2021. – ЗАПОЧЕЛЕ ТРЕНИНГ ОБУКЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ФЕД ЦЦНЕТ
01.02.2021. – ПОЗИВ НА ПРИЈАВУ ЗА ТРЕНИНГ ПРОГРАМ “МАРКЕТИНГ И ПР” И “УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА”
08.12.2020. – ОДРЖАН САСТАНАК УО И ПРОЈЕКТНИХ ПАРТНЕРА НА ПРОЈЕКТУ ФЕД ЦЦНЕТ
12.10.2020. – У БАЧУ ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗГРАДЕ ЦЕНТАР КОМПЕТЕНЦИЈА
28.09.2020. – СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЈА У ЛОВАСУ
17.09.2021. – ОДРЖАНА РАДИОНИЦА НА ТЕМУ ИПАРД ФОНДОВА
10.09.2020. – ПОЗИВ НА РАДИОНИЦУ У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА ФЕД ЦЦНЕТ НА ТЕМУ: ИПАРД ФОНДОВИ
09.06.2020. – ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО НА ТЕМУ “ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЈА”
09.04.2020. – ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИСТУП ПРЕКОГРАНИЧНОЈ МРЕЖИ ПОВОЉНОГ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА
05.02.2020. – ОДРЖАНА ПРВА РАДИОНИЦА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА ФЕД ЦЦНЕТ
16.12.2019. – ОДРЖАН ДРУГИ САСТАНАК У ВЕЗИ СА ПРОЈЕКТОМ ФЕД ЦЦНЕТ
28.08.2019. – ЗАПОЧЕТА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ ФЕД ЦЦНЕТ

Пројекат је суфинансиран средствима ЕФРР и ИПА фондова Европске уније. Садржај ове web странице искључива је одговорност Општине Бач те ни на који начин не може одражавати ставове Европске уније.