АКТИВНОСТИ НА ПРОЈЕКТУ ФЕД ЦЦНЕТ

Координаторка пројекта прекограничне сарадње ’Fostering of cross – border business environment trough development of business competence centres and networks (FED CCNET)’
Тања Митић на којем је Општина Бач једна од пројектних партнера говорила је данас за РТВ "Дунав" о значају реализације свих пројектних активности које су се спровеле током претходне две године, са посебним акцентом на инфраструктурне радове захваљујући којима је зграда "Херкулес" Бач први пут реновирана након више од 60 година.
"Циљ пројекта је побољшати приступ релевантним компетенцијама, побољшати инфраструктуру и услуге кроз програме обуке за незапослене, те успоставити транснационални модел умрежавања, чиме се повећава општи ниво компетенција и могућности радне снаге малих и средњих предузећа", нагласила је Митић и додала да се самим тим  повећава развој институционалне инфраструктуре, услуга и мрежа у пружању приступа одговарајућим
компетенцијама за побољшање конкурентности и пословног окружења у прекограничном подручју.
У склопу овог пројкта је успостављена „Прекогранична мрежа и програм паметне сарадње“.
Прекогранична мрежа за повољно пословно окружење наглашава потребу за комуникацијом и сарадњом свих релевантних чинилаца као што су мала и средња предузећа, коморе, локалне власти, образовне и истраживачке институције које имају жељу и интерес да заједничким радом доприносе креирању паметног и одрживог привредног развоја прекограничног подручја.
Програм паметне сарадње је активност која има за циљ јачање сарадње између малих и средњих предузећа, факултета и истраживачких институција.
Једна од активности била је и потписивање Споразума о приступању прекограничној мрежи и програму паметне сарадње, који тренутно има 29 потписника, од чега  је 10 потписника из Србије, а реализоване су и тренинг обуке "Маркетинг и ПР" и "Управљање пројектима".
Оно што ускоро предстоји јесте церемонија свечаног отварања будућег Центра компетеницја у Бачу.

АКТИВНОСТИ НА ПРОЈЕКТУ ФЕД ЦЦНЕТ