ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИСТУП ПРЕКОГРАНИЧНОЈ МРЕЖИ ЗА ПОВОЉНО ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ - ПРОЈЕКАТ FED CCNET

Проширење чланства Прекограничне мреже за повољно пословно окружење ради креирања паметног и одрживог привредног развоја у прекограничном подручју (Република Хрватска и Република Србија) циљ је овог Позива. На тај начин би се пружила помоћ малим и средњим предузетницима у развоју, те би на тај начин имали лакши приступ информацијама.

О ПРОЈЕКТУ
Општина Ловас као водећи партнер у сарадњи са пројектним партнерима Општином Бач и Градом Илоком успоставља Мрежу као једну од активности на пројекту FED CCNET – Fostering of cross-border business environment through development of business competence centers and Networks. Пројекат се финансира у оквиру програма прекограничне сарадње Interreg – IPA CBC Хрватска – Србија – 2014 – 2020.

Главни циљ пројекта је подстицање одрживог привредног развоја Вуковарско – сријемске жупаније (ХР) и територија Војводине Јужна Бачка применом иновативних модела и приступа у јачању друштвеног, привредног и територијалног развоја програмског подручја кроз побољшање инфраструктуре, услуга и мрежа које ће подржати фирме и предузећа у прекограничном подручју.
Очекивани резултати пројекта су: успостављање центара за пословне компетенције у Ловасу, Бачу и Илоку; побољшање пословне компетенције незапослених младих особа кроз програме обуке и практичне менторске програме, унапређење знања и вештина малих и средњих предузећа, на увођење нових технологија и иновативних решења у пословању путем програма паметне сарадње.

О МРЕЖИ
Прекогранична Мрежа за повољно пословно окружење наглашава потребу за комуникацијом и сарадњом свих релевантних учесника као што су: мала и средња предузећа, привредне коморе, јединице локалне самоуправе, образовне и истраживачке институције које имају жељу и интерес да заједничким радом (изван граница своје државе) раде на креирању паметног и одрживог привредног развоја програмског подручја.
Пословне мреже су најбољи начин за повећање конкурентности одређеног подручја. Оне подстичу проток информација , иновација и искустава.
Циљ је проширити прекограничну мрежу како би се подстицала сарадња међу малим и средњим предузећима, локланим властима, институцијама за подршку пословању и др., како би на тај начин допринели повољнијем пословном окружењу програмског подручја.

КО СЕ МОЖЕ ЈАВИТИ
На јавни позив за чланство у Прекограничној мрежи за повољно пословно окружење могу се јавити:
• Мала и средња предузећа
• Локлане власти
• Коморе
• Невладине организације
• Образовне институције
• Знанствено-истраживачке институције
• Институције за потпору пословању
• Владине организације
И сви други заинтересовани субјекти који су спремни да раде на унапређењу прекограничног пословног окружења.

КАКО СЕ ПРИЈАВИТИ
Исказ интереса за чланство у Мрежи, као и захтев за додатним информацијама можете упутити Општини Бач на мејл ( fedccnet@bac.rs ) или Општини Ловас на мејл (info@lovas.hr ). Предмет мејла треба да буде: „Исказ интереса за чланство у Мрежи“. Потребно је доставити и основне информације о Вама.

РОК ЗА ПРИЈАВУ
Позив за приступ прекограничној мрежи за повољно пословно окружење стално је отворен.

 

Меморандум за приступ Мрежи можете преузети 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИСТУП ПРЕКОГРАНИЧНОЈ МРЕЖИ ЗА ПОВОЉНО ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ - ПРОЈЕКАТ FED CCNET