У БАЧУ ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗГРАДЕ ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЈА

У оквиру пројекта подстицање прекограничног пословног окружења кроз развој центара и мрежа пословних компетенција - FED CCNET, које се реализује кроз програм прекограничне сарадње Interreg IPA Хрватска – Србија 2014 – 2020,  у Бачу су завршени радови на реконструкцији и санацији зграде за спорт и физичку културу, те ће иста у оквиру пројекта бити пренамењена у Центар компетенција. 
Радови су завршени, а примопредаја записника изведених радова извршена је данас 12.10.2020. Истој су присуствовали представници извођача радова фирме „SLOVAN PROGRESS DOO“ из Селенче, предсатвници грађевинског надзора фирме „Каналинг“ д.о.о из Бачке Паланке, као и чланови пројектног тима испред Општине Бач.
Укупна вредност радова је била 11.396.807,51 динара, односно 96.944,10 евра.
Са почетком радова се започело у мају месецу ове године. Након опремања и званичног отварања Центра компетенција у Бачу у згради ће се спроводити едукације и програми паметне сарадње, кроз  који ће се пружити подршка малим и средњим предузећима, истраживачким институцијама, младим незапосленима и свим осталим стејхолдерима у прекограничном подручју.

У БАЧУ ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗГРАДЕ ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЈА
У БАЧУ ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗГРАДЕ ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЈА
У БАЧУ ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗГРАДЕ ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЈА
У БАЧУ ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗГРАДЕ ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЈА
У БАЧУ ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗГРАДЕ ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЈА
У БАЧУ ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗГРАДЕ ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЈА