ЗАПОЧЕТА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ: FED CCNET

Пројекат прекограничне сарадње под називом Fostering of cross – border business environment trough development of business competence centres and networks (FED CCNET) започео је са имплементацијом 15. јула 2019. године и трајаће 24 месеца. Пројект се спроводи у склопу програма прекограничне сарадње Interreg IPA Хрватска – Србија 2014. – 2020. и укупне је вредности 721.658,41 евра. Пројекат је финансиран из средстава Европске Уније у проценту од 85%.

Водећи партнер на пројекту је Општина Ловас (Република Хрватска), а партнери на пројекту су још Град Илок из Р. Хрватске и Општина Бач са стране Р. Србије.

Циљеви пројекта су:

  • развој три транснационална – пословно – компетенцијска центра за микро, мала и средња предузећа, и то у Вуковарско – сремској жупанији и Војводини;
  • побољшање пословне компетенције незапослених младих људи кроз обуку и практичне менторске програме;
  • повећање знања о микро, малим и средњим предузећима о увођењу нове технологије и иновативних решења у пословању кроз програме паметне сарадње;
  • развијени модел прекограничног партнерства јавног, приватног и истраживачког сектора за приступ и размену компетенција искустава и знања за повољно пословно окружење.

Циљне групе којима се бави пројекат су изворно оријентисана мала и средња предузећа, млади незапослени људи, установе за подршку у пословању и истраживачке институције, локалне самоуправе и др.

У оквиру пројектног буџета, планирано је да општина Бач изврши реконструкцију и опремање једног пословног објекта који ће служити у сврхе будућег Центра компетенција уз одређене обуке, експертизу и менторске програме намењене привреди и незапосленима.

 Дана 20. августа 2019. у Ловасу је одржан први kick-off састанак у вези почетка имплементације пројекта. Састанку су присуствовали представници Ловаса, Општине Бач, Града Илока, Уреда ТИНТЛ као и Центра компетенција д.о.о. за истраживање и развој Винковци.