ИЗБОРИ 2024

Одлука о обрасцима за подношење изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Бач
 
ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ СТРАНИХ И ДОМАЋИХ ПОСМАТРАЧА:
 
ОДЛУКЕ ИЗБОРНИХ КОМИСИЈА
РОКОВНИК ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ, РАСПИСАНИХ ЗА 2. ЈУНИ 2024. ГОДИНЕ
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ БОЈЕ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА И КОНТРОЛНОГ ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ
ОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ЕВИДЕНЦИЈА О ПРИСУСТВУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ
ОДЛУКА О НАЗИВУ И ИЗГЛЕДУ ОБРАЗАЦА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА БИРАЧА НА ИНФОРМАЦИЈУ О ТОМЕ ДА ЛИ ЈЕ ИЗВОДУ ИЗ БИРАЧКОГ СПИСКА ЕВИДЕНТИРАНО ДА ЈЕ ГЛАСАО НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ РАСПОРЕДА МЕСТА ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ
ОДЛУКА ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ЛИЦА У БИРАЧКЕ ОДБОРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ
 
 
ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ - КОАЛИЦИЈА: АЛЕКСАНДРАР ВУЧИЋ - БАЧ СУТРА
РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БАЧ СУТРА
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОЈ ПРОВЕРИ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - БАЧ СУТРА
ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ - УЈЕДИЊЕНА ОПОЗИЦИЈА БАЧА - ОСЛОБОДИМО БАЧ
РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ УЈЕДИЊЕНА ОПОЗИЦИЈА БАЧА - ОСЛОБОДИМО БАЧ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОЈ ПРОВЕРИ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ УЈЕДИЊЕНА ОПОЗИЦИЈА БАЧА - ОСЛОБОДИМО БАЧ
 
 
 
 
РЕШЕЊА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА У ПРОШИРЕНИ САСТАВ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ У СТАЛНОМ САСТАВУ - АЛЕКСАНДАР АНТОНИЋ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ У СТАЛНОМ САСТАВУ - ЖАРКО ВАСИЋ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ  У СТАЛНОМ САСТАВУ - СТЕВАН КАРАН
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ  У СТАЛНОМ САСТАВУ - ДРАГАН ЋУРИЋ
 
 
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ БИРАЧКИХ ОДБОРА
 
 
ЗАПИСНИЦИ