ЈАВНА РАСПРАВА

ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН (ЛАП) ЗА ОПШТИНУ БАЧ

Општина Бач позива све заинтересоване субјекте – грађане и организације да се укључе у јавну расправу поводом доношења Локалног акционог плана за борбу против корупције за општину Бач (ЛАП). Јавна расправа о овом планском акту Општине Бач је отворена од 08.07. 2018. до 16.08.2018. године. У овом периоду је могуће путем електронске поште на адресу lap@bac.rs слати предлоге, примедбе и сугестије на ЛАП. Такође, позивамо сва заинтересована лица и организације да присуствују јавном представљању ЛАП-а за општину Бач која ће се одржати 15.08.2018.