ЈАВНА РАСПРАВА

РЕВИЗИЈА СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАЧ

Стратегија одрживог развоја општине Бач 2014–2020. године је кључни стратешко-плански документ општине Бач, који треба да подстиче будући раст и развој наше локалне заједнице. Стратегија развоја обухвата друштвену и економску сферу, али и аспекте заштите и побољшања животне средине и просторног уређења. Старатегија одрживог развоја општине Бач је усвојена 2014 године, а односи се на период до 2020 године.