ЈАВНА РАСПРАВА

ЈАВНA РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2024. ГОДИНУ

ЈАВНA РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2024. ГОДИНУ

ЈАВНA РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2023. ГОДИНУ

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ У ОПШТИНИ БАЧ ЗА ПЕРИОД 2023. – 2025. ГОДИНУ

Јавна расправа о Нацрту овог акционог плана  биће одржана у периоду од 1. августа до  15. августа 2023. године.

ЈАВНA РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2023. ГОДИНУ

ЈАВНA РАСПРАВA О НАЦРТУ АКЦИОНОГ ПЛАНА СТРАТЕГИЈЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ОПШТИНИ БАЧ ЗА 2023. ГОДИНУ

Јавна расправа о Нацрту овог акционог плана  биће одржана у периоду од 21. априла  до  05. маја 2023. године

ЈАВНA РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2023. ГОДИНУ

Pages