ИНВЕСТИЦИОНЕ МОГУЋНОСТИ

Инвестиционе могућности у привреду:

Метална индустрија

Метална индустрија у општини Бач деценијама је имала важну улогу у развоју привреде. Као водеће предузеће у металној индустији наше општине издваја се компанија за обраду бетонског гвожђа, прераду топловаљање жице, прераду жице, а која поседује и капацитете за производњу арматурне мреже, оградних система, металних палета. Предузеће је заинтересовано за сваку могућност сарадње као и за заједничког улагање у проширење капацитета.

Поседује 50 година искуства у производњи жице и другог материјала са 16.000м2 производног и пословног простора, квалификованом радном снагом за рад у металском сектору. Надоградњу свог производног програма доказује и новом линијом производа система за наводњавање која представља велику олакшицу за развитак и унапређење пољопривреде.

Енергетика

Општина Бач је се на пољу енергетике развија путем новоизграђене електране на био масу у оквиру когенеративног гасног постројења стационираног у индустријској зони у Бачу. Постројење се тренутно састоји од три мини електране, појединачне снаге 650 КW, намењених за производњу струје од био масе. Ова инвестиција се спроводи фазно, узимајући у обзир повећање капацитета којем ће допринети изградња још једн мини електране у будућем периоду.

У области енергетике, инфраструкутрно је развијена и фирма „Energreen“ Доо Бођани која је својим пословањем усмерена на развој, производњу и дистрибуцију пелета-високоенергетског еколошког горива и брикета. Предузеће поседује опрему за израду биомасе и магацин за готову робу. Погон у Бођанима заузима површину од 5500 м2, а годишња производња пелета достиже до 8760 тона, а брикета 7500 тона. Поседује сертификат ЈУС ИСО 9001. Уз искуство и квалитет који пружа убраја се у сам врх произвођача брикета и пелета у нашем региону (www.energreen.rs).

Гринфилд локације

Општина располаже комплетно инфраструктурно опремљеном индустријском зоном која је магистралним путевима повезана са Новим Садом, Сомбором, Суботицом, граничним прелазима према Хрватској и Мађарској, али и другим центрима од значаја за пласман робе на тржиште у региону. Површина коју обухвата индустријска зона износи 12,2262 ха и тренутно се у оквиру ње налази слободних 4 парцела укупне површине од 0.9536 ха. Површине појединачних парцела крећу се од 0,2 до 0,6 хектара. Парцеле се могу груписати, те се спајањем више парцела може добити већа површина, зависно од потреба инвеститора.
Преостале слободне парцеле у зони се могу отуђити по цени од 100 динара по метру квадратном, а свака парцела поседује планску документацију која омогућава инвеститорима несметани почетак радова на изградњи производних објеката. Једна од погодности које је Општина обезбедила за инвеститоре је подстицај у виду ослобађања од плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта за оне који на парцелама у радној зони буду изградили производне и складишне капацитете.
У непосредној близини поменуте комплетно опремљене индустријске зоне у Бачу, налази се радна зона "Ристовача" укупне површине 32 ха, која у целини може да се изда потенцијалном инвеститору. Поред наведеног, Општина располаже са радним зонама које се налазе у потезима Бачко Ново Село, Вајска, Плавна, Бођани, а које би се могле окарактерисати као потенцијали за даље уређење, с обзиром да Општина Бач у предстојећем периоду планира да изради план детаљне регулације радних зона, како би се исте поделиле на више појединачних парцела, инфраструктурно опремиле и учиниле атрактивнијим за потенцијалне инвеститоре.

Браунфилд локације

Објекат "Херкулес" - зграда за спорт и физичку културу у улици Николе Тесле 17, у Бачу. Објекат је изграђен као слободно стојећи објекат са димензијама 34,68 х 11,76 м. Укупна површина парцела износи 4277 м² док повшина објекта заузима 483 м². Објекат поседује прикључке на електроенергетску, водоводну и канализациону мрежу. Помоћну зграду објекта чини котларница на чврсто гориво. Део објекта који је услован тренутно користи Клуб дизача тегова "Херкулес" док је главна сала ван употребе због оштећених и дотрајалих делова. Општина Бач је 2015. године израдила пројекат адаптације и санације самог објекта и тренуно је у поступку тражења заинтересованог инвеститора за покретање производних процеса у истом.

Надамо се да сте на основу претходно наведеног, стекли јаснију слику о могућностима улагања у општину Бач, те да ће вам наведене информације користити у процесу доношења одлуке. Овом приликом Вас позивамо да посетите Општину Бач ради одржавања заједничког састанка и сагледавања конкретних могућности међусобне сарадње на реализације Ваших предлога.

Контакт: Председник општине Бач, Стева Панић, е маил: predsednik@bac.rs