ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1 Обавештење о могућностима озакоњења незаконито изграђених објеката
2 Списак издатих решења о озакоњењу (2016)
3 Списак издатих решења о озакоњењу (2017)
4 Списак издатих решења о озакоњењу (2018)
5 Списак издатих решења о озакоњењу (2019)