ТУРСКО КУПАТИЛО

 

ТУРСКО КУПАТИЛО

У 14. веку су забележени све чешћи упади Турака. Многи походи на Турке су кретали из Бача. У време Мохачке битке и Бач је дао своју коњицу међутим продор Турака није заустављен па Бач почетком 15. века након Мохачке битке и пада Београда, бива освојен 1529. године. После Мохачке битке Турци су опустошили Бач и овај град у Бачкој постаје кадилук Сегединског санџака и седиште Бачке нахије која је бројала 70 села.

Хамам, у центру Бача представља вредно и ретко сведочанство о времену османске доминације на простору Војводине. Највероватније је изграђен након 1578. године а бележи га и Евлија Челеби приликом посете Бачу 1665. године. На основу археолошких налаза познато је да је у хамаму било шест просторија (шадрван-чекаоница и гардероба, халват-просторија за купање, хазна-резервоар за воду и ђулхан-ложионица). Хамам је делимично порушен, али је сачуван део кубета над централном просторијом.Тагође су сачувани зидови неколико просторија са посудама из тог доба, као и још видљиви остаци керамичкох цеви које су служиле за развођење топле и хладне воде.

 

ТУРСКО КУПАТИЛО ТУРСКО КУПАТИЛО ТУРСКО КУПАТИЛО