ГЕОСТРАТЕШКИ ПОЛОЖАЈ

Бач је мала, погранична општина чију западну границу чини река Дунав (коридор 7) у дужини од 43км, која уједно представља природну границу општине са Републиком Хрватском. Локација у Бачу је посебно интересантна због свог гео-стратешког положаја који општина има, близине границе, отворених могуц́ности које пружа река Дунав и одличне саобрац́ајне повезаности. Територијално, општина Бач се налази у јужнобачком округу смештена између општина Бачка Паланка и Оџаци. Позиција општине и близина границе има веома важан привредни аспект, те перспективно омогуц́ава експедитиван извоз и излазак на страна тржишта.