ЗАВРШЕНИ ПРОЈЕКТИ

О ПРОЈЕКТУ ''ПОМОЋ У КУЋИ СТАРИМА И ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ОПШТИНИ БАЧ''

Социјална политика, а посебно социјална заштита и социјална инклузија представљају неке од најважијих елемената који су предмет подршке Европске уније у настојањима да се у локалним заједницама у Србији унапреде вредности као што су једнакост, солидарност, толеранција, поштовање основних људских права, право на пристојан живот и право на адекватну социјалну заштиту, пре свега угрожених и маргинализованих категорија становништва.