ЦЕНОВНИК УСЛУГА ИМАОЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА

ДОО "Електровојводина" Нови Сад
ЈВП "Војводина Воде" Нови Сад
ЈП "Дирекција за изградњу општине Бач"
"Телеком Србија " а.д Београд