ЈАВНИ ПОЗИВИ

ЈАВНИ ПОЗИВ СТАРИМА, ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ДРУГИМ ЛИЦИМА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ У НЕПОВОЉНОМ ПОЛОЖАЈУ ЗА ПРИМАЊЕ УСЛУГА ПСИХОСОЦИЈАЛНЕ, ЗДРАВСТВЕНО-ПРЕВЕНТИВНЕ ПОДРШКЕ, ЗА УСЛУГЕ ПОМОЋИ У КУЋИ И УСЛУГЕ ПРАЊА, ПЕГЛАЊА И ПОПРАВКЕ ОДЕЋЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА АНГАЖОВАЊЕ ЕКСПЕРAТА У ОКВИРУ МОБИЛНОГ ТИМА ЗА ПРУЖАЊЕ ПСИХО-СОЦИЈАЛНЕ И ПРЕВЕНТИВНО-ЗДРАВСТВЕНЕ ПОДРШКЕ КОРИСНИЦИМА ПРОЈЕКТА

Pages