ОГЛАСИ

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ И КАНДИДАТА ЗА ВОЈНОСТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РЕЗЕРВНЕ ОФИЦИРЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У 2022. ГОДИНИ

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БАЧ

Поштовани грађани,

16.04.2021., уз сагласност надлежног министарства, Општина Бач је расписала Оглас за давање у закуп и на коришћење државног пољопривредног земљишта - други круг.

У другом кругу надметања, збирно за све катастарске општине, на располагању је преко 1.600ха државног земљишта.

И овог пута, Управа за пољопривредно земљиште надметање спроводи путем веб апликације која се налази на сајту Управе  (https://upz.minpolj.gov.rs/).

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БАЧ

Поштовани грађани,

Дана 09.12.2020. Општина Бач је расписала Оглас за давање у закуп и на коришћење државног пољопривредног  земљишта.

С обзиром на околности и тренутну епидемиолошку ситуацију у нашој земљи, став Министарства је да се ове године надметање обави путем веб апликације која се налази на сајту Управе за пољопривредно земљиште (https://upz.minpolj.gov.rs/).

Pages