Документа

Година: 2024
Назив Број документа Датум Величина Извештаји
Годишњи извештај о раду за 2023. годину - пореска инспекција 435-1-6/2024-IV-04 01/03/2024 467.19 KB PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду за 2023. годину - инспекције за комуналне послове и заштиту животне средине 350-1-43/2024-IV-02 29/02/2024 1.07 MB PDF icon Извештај
Година: 2023
Назив Број документа Датум Величина Извештаји
Годишњи извештај инспекцијског надзора за 2022. годину - просветна инспекција 14/03/2023 280.22 KB PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду за 2022. годину - инспекције за друмски саобраћај и путеве 350-16/2023-IV-02 10/03/2023 1.09 MB PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду за 2022. годину - инспекције за комуналне послове и заштиту животне средине 350-1-16/2023-IV-02 27/03/2023 1.07 MB PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду за 2022. годину - пореска инспекција 435-1-12/2023-IV-04 17/03/2023 516.59 KB PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду за 2022. годину - инспекција за заштиту животне средине 350-2-87/2023-IV-02 27/02/2023 2.67 MB PDF icon Извештај
Година: 2022
Назив Број документа Датум Величина Извештаји
Годишњи извештај инспекцијског надзора за 2021. годину - просветна инспекција 17/03/2022 414.67 KB PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду за 2021. годину - инспекције за друмски саобраћај и путеве 347-1-5/2022-IV-02 28/02/2022 1.03 MB PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду за 2021. годину - инспекције за комуналне послове 355-1-8/2022-IV-01 28/02/2022 1 MB PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду за 2021. годину - пореска инспекција 435-1-14/2022-IV-04 31/03/2022 467.59 KB PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду за 2021. годину - инспекције за заштиту животне средине Општине Бач 501-2/2022-IV-02 28/02/2022 1.19 MB PDF icon Извештај
Извештај о реализацији локалног акционог плана запошљавања за општину Бач (01.01.2022. - 30.09.2022. године) 19/10/2022 252.39 KB PDF icon Извештај
Филијала Нови Сад 2021. ( извештај за период до 17.10.2022.) 19/10/2022 10.4 KB File Извештај
Филијала Нови Сад 2021. ( извештај за период до 17.10.2022.) 19/10/2022 18.99 KB File Извештај
Извештај о реализацији локалног акционог плана запошљавања за општину Бач (01.01.2021. - 31.12.2021. године) 24/10/2022 69.56 KB File Извештај
Година: 2021
Назив Број документа Датум Величина Извештаји
Годишњи извештај о раду за 2020. годину - инспекције за заштиту животне средине Општине Бач 355-1-3/2021-IV-02 24/02/2021 2,35 MB PDF icon Извештај
Година: 2020
Назив Број документа Датум Величина Извештаји
Годишњи извештај инспекцијског надзора за 2019. годину - просветна инспекција 28/01/2020 PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду за 2019. годину - инспекције за комуналне послове и заштиту животне средине Општине Бач 355-1-6/2020-IV-01 25/06/2020 PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду за 2019. годину - инспекције за друмски саобраћај и путеве 347-1-5/2020-IV-02 04/05/2020 PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду за 2019. годину - пореска инспекција 435-1-13/2020-IV-04 24/06/2020 PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора Грађевинске инспекције 1,45 MB PDF icon Извештај
Година: 2019
Назив Број документа Датум Величина Извештаји
Годишњи извештај - инспекције за комуналне послове и заштиту животне средине Општине Бач 355-1-17/2019-IV -02 25/01/2019 208 KB PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора Грађевинске инспекције 278 kB PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду за 2018. годину - инспекције за друмски саобраћај и путеве 347-1-1/2019-IV -02 25/02/2019 200 kB PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду - пореска инспекција 435-1-61/2019-IV-04 28/02/2019 118 kB PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду за 2018. годину - инспекције за заштиту животне средине 355-1-17/2019-IV -02 25/01/2019 387 kB PDF icon Извештај
Година: 2018
Назив Број документа Датум Величина Извештаји
Годишњи извештај - инспекције за комуналне послове и заштиту животне средине Општине Бач 355-1-02/2018-IV -04 29/01/2018 506 kB PDF icon Извештај
Годишњи извештај локалне пореске администрације за 2017. годину 55 KB PDF icon Извештај
Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора Грађевинске инспекције 147 KB PDF icon Извештај

Pages